Komma i kontakt
EU CSDDD en röst närmare ett godkännande

Artikel, Branschinsikter

EU CSDDD en röst närmare ett godkännande

Torsdagen den 1 juni 2023 röstade Europaparlamentet återigen för införandet av direktivet om tillbörlig aktsamhet avseende företags hållbarhet (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD).

Direktivet, som först föreslogs i februari 2022, syftar till att hålla företag ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter och miljöstandarder i sina värdekedjor.

Den senaste omröstningen, som visserligen inte fick ett lika överväldigande stöd som den tidigare omröstningen i justitieutskottet i april, innebär ytterligare ett steg framåt mot att införa skyldigheter för företag att bedöma och rapportera om mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i sin leveranskedja. Även om direktivet inte är utan kritik eller begränsningar, följer det i spåren av Tysklands Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz och den norska Åpenhetsloven, som båda syftar till att öka insynen i leveranskedjan.

Efter den framgångsrika omröstningen idag kommer direktivet nu att gå vidare till interinstitutionella förhandlingar, så kallade ”triloger”, med EU-kommissionen och medlemsländerna, som redan har enats om en gemensam ståndpunkt.

Betydelsen av denna senaste framgångsrika omröstningsomgång bör inte underskattas. Många icke-statliga organisationer och rapporteringsmekanismer presenterar data som visar en ökning av förekomsten av modernt slaveri och utnyttjande, och det är nu viktigare än någonsin att en robust och samordnad strategi implementeras för att bekämpa denna globala utmaning.

Eftersom det föreslagna direktivet gradvis närmar sig ett godkännande bör företag som sannolikt kommer att påverkas se till att det finns lämpliga system på plats för att genomföra en meningsfull due diligence som leder till årsredovisningar som klarar en allt noggrannare granskning.

Den goda nyheten är att det finns ett sätt att hantera due diligence i leverantörskedjan på ett enklare sätt. Achilles tillhandahåller den seriösa, detaljerade analys och expertinsikt som krävs för att leverera exceptionell ESG-due diligence och rapporteringssäkerhet för leverantörskedjan. Kontakta oss om du vill veta mer.

← Artikel