Kontaktskjema
EU CSDDD flytter en avstemning nærmere godkjenning

Artikkel

EU CSDDD flytter en avstemning nærmere godkjenning

Torsdag 1. juni 2023 stemte Europaparlamentet igjen for innføringen av Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD).

Direktivet ble først foreslått i februar 2022, og tar sikte på å holde selskaper ansvarlige for brudd på menneskerettigheter og miljøstandarder i deres verdikjeder.

Denne siste avstemningen, om enn ikke så overveldende støttet som den forrige avstemningen av justiskomiteen i april, presenterer et nytt skritt fremover i å etablere bedriftsplikter for selskaper i å vurdere og rapportere om menneskerettighetene og miljøpåvirkningen av deres leverandørkjede. Selv om direktivet ikke er uten kritikere eller begrensninger, følger det i kjølvannet av Tysklands Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz og den norske Åpenhetsloven som begge har som mål å øke åpenheten i forsyningskjeden.

Etter den vellykkede avstemningen i dag vil direktivet nå gå over til interinstitusjonelle forhandlinger kalt «triloger» med EU-kommisjonen og medlemslandene, som allerede har blitt enige om en felles posisjon.

Betydningen av denne siste vellykkede avstemningsrunden bør ikke undervurderes. Med mange frivillige organisasjoner og rapporteringsmekanismer som presenterer data som viser en økning i utbredelsen av moderne slaveri og utnyttelse, er det nå viktigere enn noen gang at en robust og koordinert tilnærming implementeres for å bekjempe denne globale utfordringen.

Etter hvert som det foreslåtte direktivet gradvis nærmer seg å bli godkjent, bør selskaper som sannsynligvis vil bli berørt sikre at tilstrekkelige systemer er på plass for å utføre meningsfull due diligence som produserer årlige rapporter som gjennomgår stadig større gransking.

Den gode nyheten er at det er en måte å administrere due diligence i forsyningskjeden lettere. Achilles gir den seriøse, detaljerte analysen og ekspertinnsikten som er nødvendig for å levere eksepsjonell ESG-leverandørkjeden due diligence og rapporteringssikkerhet. Ta kontakt for å lære mer.

← Artikkel