Komma i kontakt
Korrekt leverantörskedjeinformation och leverantörskvalificering är inte bara till nytta för inköpare

Artikel, Artikel

Korrekt leverantörskedjeinformation och leverantörskvalificering är inte bara till nytta för inköpare

Ett viktigt mål för inköpare är utan tvivel att förbättra sin leverantörskedjeinformation och införa en tydlig process för leverantörskvalificering. Men det är inte bara inköparen som vinner på det. Att uppnå kvalificeringsstatus minskar den administrativa bördan för leverantörer och lägger grunden för att bygga nya och lukrativa affärsrelationer.

Genom att göra det lätt för både inköpare och leverantörer att få tillgång till korrekt och aktuell leverantörskedjeinformation kan program för leverantörskvalificering skapa mervärde åt leverantörer vid varje steg i processen, inklusive att vinna anbud, hantera RFI:s (Requests for Information/Begäran om information) och följa med i utvecklingen inom efterlevnad.

Men varför är det så viktigt att man förbättrar sin leverantörskedjeinformation och uppnår leverantörskvalificeringsstatus?

Det finns många möjligheter där ute
Det finns en mängd stora projekt för leverantörer – från olje- och gasföretag i Norge som ökar sina investeringsprognoser för 2019 till Storbritanniens infrastrukturprojekt. Och i Latinamerika växer bruttonationalprodukten (BNP) snabbare än i de stora utvecklade ekonomierna, vilket gör regionen till en attraktiv marknad för företag som kan få bukt med dess komplicerade leverantörskedjor.

Den brittiska regeringens National Infrastructure and Construction Pipeline listade 2018 planerade investeringar på över 400 miljarder pund, varav projekt för 190 miljarder pund ska slutföras 2020 till 2021.Under perioden 2018 till 2021 investeras 51 miljarder pund i energiinfrastruktur medan 35 miljarder pund går till energiprojekt.

Genom att delta ett erkänt program för leverantörskvalificering kan leverantörer eliminera en stor del av det tids- och resurskrävande arbete som krävs för att bygga relationer med inköpare och för att genomgå RFI-processer.

Och genom att sammanföra inköpare och leverantörer i fokuserade nätverk, hjälper vi till att utveckla den form av innovationer som gör att leverantörskedjor fungerar bättre för alla. Ett aktuellt exempel på just detta är när UK Oil & Gas Authority (OGA) och inköpare från olje- och gasbranschen anlitade vårt Achilles FPAL-nätverk för att kommunicera med leverantörskedjan om nya affärsmöjligheter. Detta skedde via PILOT Forward Work Plans (långsiktiga arbetsplaner) vilka uppdateras regelbundet på Achilles FPAL:s nätverkssida.

Ett lätt sätt att upprätthålla trovärdighet
Att upprätthålla leverantörskvalificeringsstatus för era kunder är ett tecken på trovärdighet. Det ger inköpare garantier på att informationen de har tillhanda är korrekt och aktuell. När ni väl har uppnått kvalificeringsstatus ska ni fokusera på att se till att leverantörskedjeinformationen hålls uppdaterad.Det kan vara något så enkelt som att regelbundet kontrollera handlingar, som interna policyer och försäkringar, och se till att era kunder vet att ni har dessa och att de är giltiga. Korrekt och aktuell leverantörskedjeinformation ger inköpare en fortlöpande uppfattning om er kompetens, erfarenhet och utveckling.

Det är särskilt viktigt för företag som kontrakterar ut det mesta av sitt arbete eftersom deras kunder dagligen träffar underleverantörerna. I den situationen är det oerhört värdefullt att ha en arbetsprocess som underlättar för leverantörer och inköpare att skapa och upprätthålla tydlig leverantörskedjeinformation.

Hålla sig ajour med industristandarder
Genom att uppnå leverantörskvalificeringsstatus signalerar man till inköpare att man tillhandahåller en säker service och att man är en pålitlig leverantör som följer branschstandarder.Om ni dessutom har genomgått en grundlig extern leverantörskvalificering och revision av en ansedd organisation innebär det att inköpare inte behöver genomföra utförliga företagsbesiktningar för att veta att ni är kompetenta.

Det betyder att ni alltid kan gå rakt på sak när ni nätverkar. Leverantörskedjeinformation av hög kvalitet kan bidra till att aktivt minska mängden av administrativt förarbete som man måste utföra.Vårt TransQ-nätverk hjälper till exempel till att garantera att företagen som bildar leverantörskedjor för transport är reviderade och validerade i enlighet med gängse branschstandarder.På samma sätt erbjuder vårt StartBank-nätverk (ByggFörtroende-nätverk) bygg- och anläggningsbranschen en oberoende ackrediteringsprocess från tredje part, vilket skapar en extra nivå av företagsbesiktning som anpassas till de senaste branschförordningarna och direktiven.

Men efterlevnad av regler är bara en sida av ekvationen. Många inköpare är fast beslutna att alltid följa högsta standard för miljö, hälsa och säkerhet och behöver garantier för att de företag som de samarbetar med är kapabla att följa dessa. Leverantörskvalificering är det enklaste och mest effektiva sättet att visa inköpare att ni förstår och är kapabla att följa dessa standarder.

Och om inköpare begär en mer grundlig utvärdering av en leverantör än den som tillhandahålls genom kvalificeringsprocessen, ger revisioner en sakkunnig och objektiv uppskattning av era kompetenser, arbetsmetoder och ledningssystem.

Genom att bli medlem i våra nätverk får ni inte bara tillgång till affärsmöjligheter, utan ni kan även spela en viktig roll i inköparens processer för riskhantering i leverantörskedjan. Effektiva leverantörskedjor handlar inte bara om att inköpare dikterar vad de förväntar sig av leverantörer. Det är en ömsesidig process som bygger på kommunikation och öppenhet. Detta är just det som våra nätverk har skapats för att underlätta.

Få reda på mer om våra nätverk.

 

← Artikel