Nøyaktige leverandørkjededata og leverandørkvalifisering er ikke bare en fordel for innkjøpere | Achilles
Kontaktskjema
Nøyaktige leverandørkjededata og leverandørkvalifisering er ikke bare en fordel for innkjøpere

Artikkel, Artikkel

Nøyaktige leverandørkjededata og leverandørkvalifisering er ikke bare en fordel for innkjøpere

Det er utvilsomt et viktig mål for innkjøpere å forbedre dataene de har om leverandørkjeden, og å ha en klar prosedyre for hvordan de kvalifiserer leverandørene. Men det er ikke bare innkjøperne som har nytte av dette. Leverandører som oppnår status som kvalifisert, har også det: Den administrative byrden reduseres, og statusen danner grunnlag for å skape nye og lukrative relasjoner.

Leverandørkvalifiseringsprogrammer som gjør det enkelt for både innkjøpere og leverandører å få tilgang til nøyaktige og oppdaterte leverandørkjededata, tilfører leverandørene verdi på hvert eneste stadium av prosessen, blant annet når det gjelder å vinne anbud, håndtere RFI-er (Requests for Information) og etterleve lover og regler.

Men hvorfor er det så viktig å forbedre leverandørkjededataene og oppnå status som kvalifisert leverandør?

Det er massevis av muligheter der ute
Det er mange store prosjekter som kan være interessante for leverandører – fra prosjektene fra de norske olje- og gasselskapene som øker investeringsprognosene i 2019, til Storbritannias infrastrukturprosjekter. Og i Latin-Amerika vokser bruttonasjonalproduktet raskere enn i de store utviklede økonomiene, noe som gjør det til et tiltrekkende marked for selskaper som makter å overvinne kompleksiteten i leverandørkjedene i regionen.

De britiske myndighetenes National Infrastructure and Construction Pipeline har ført opp planlagte investeringer til en verdi av over GBP 400 milliarder i 2018, hvorav GBP 190 milliarder vil bli brukt innen 2020/21. I perioden 2018–21 vil GBP 51 milliarder bli investert i energiinfrastruktur, mens GBP 35 milliarder vil gå til prosjekter i forsyningssektoren.

Ved å delta i et anerkjent leverandørkvalifiseringsprogram kan leverandører eliminere mye av tiden og det ressurskrevende arbeidet som går med til å bygge relasjoner med innkjøpere og gå gjennom RFI-prosessen.

Ved å føre innkjøpere og leverandører sammen i spesielle nettverk bidrar vi til å fremme den typen innovasjon som gjør at leverandørkjedene fungerer bedre for alle. Et nyere eksempel på dette inntraff da britiske Oil & Gas Authority (OGA) og innkjøpere i olje- og gassindustrien samhandlet med Achilles FPAL-nettverket for å formidle nye forretningsmuligheter til leverandørkjeden. Dette ble gjort via PILOT Forward Work Plans, som oppdateres regelmessig på Achilles FPAL-nettverkets nettside.

En enkel måte å opprettholde troverdigheten på
For kundene, eller innkjøperne, er det et symbol på troverdighet når organisasjonen opprettholder statusen som kvalifisert leverandør. Det gir dem en forsikring om at informasjonen de har, er nøyaktig og aktuell. Så snart dere har oppnådd status som kvalifisert, bør dere sørge for at dere holder leverandørkjededataene oppdatert. Dette kan være så enkelt som å kontrollere dokumentasjon som interne retningslinjer og forsikringer regelmessig, og passe på at kundene vet at dere har denne dokumentasjonen samt at den er gyldig. Nøyaktige og oppdaterte leverandørkjededata gir innkjøpere en løpende oversikt over organisasjonens kompetanse, erfaring og utvikling.

Dette er spesielt viktig for virksomheter som setter ut mesteparten av arbeidet til underleverandører, da det kundene ser hver dag, er leverandørkjeden. I dette scenarioet er det svært verdifullt å ha en prosess som gjør det enkelt for leverandører og innkjøpere å skape og opprettholde gjennomsiktige leverandørkjededata.

Hold dere oppdatert med bransjestandarder
Ved å oppnå status som kvalifisert leverandør forteller dere innkjøpere at dere tilbyr pålitelige tjenester som etterlever bransjestandardene. Hvis dere har gått gjennom en ekstern leverandørkvalifisering og er revidert av en pålitelig organisasjon, trenger dessuten ikke innkjøperne å gjennomføre en lengre selskapsgjennomgang (due diligence) for å vite at dere er kompetente.

Dette betyr at dere kan komme til saken så snart dere oppretter kontakt. Leverandørkjededata av høy kvalitet kan aktivt bidra til å redusere det administrative fotarbeidet til et minimum. Nettverket TransQ sørger for eksempel for at selskapene som danner leverandørkjeder innenfor transport, revideres og valideres ut fra de vanlige bransjestandardene. På samme måte tilbyr StartBank-nettverket bygg- og anleggsbransjen en uavhengig, tredjeparts godkjenningsprosess. Siden prosessen er tilpasset de siste reguleringene og forskriftene i industrien, gir den en enda grundigere selskapsgjennomgang.

Men det handler ikke bare om å etterleve lover og forskrifter. Mange innkjøpere har besluttet at de alltid skal jobbe i tråd med de høyeste HMS-standardene, og de trenger en forsikring om at selskapene de samarbeider med, er i stand til å gjøre det samme. Leverandørkvalifisering er den enkleste og mest effektive måten å vise innkjøperne at dere forstår og er i stand til å jobbe i tråd med disse standardene på.

Og hvis innkjøperne krever en grundigere evaluering av en leverandør enn den som tilbys gjennom kvalifiseringsprosessen, gir revisjonen en objektiv ekspertuttalelse om leverandørens kompetanse, arbeidsprosedyrer og styringssystemer.

Ved å være medlem i et av nettverkene våre får dere ikke bare tilgang til muligheter; dere kan også spille en viktig rolle i innkjøperens prosess med å styre risikoen i leverandørkjeden. Effektive leverandørkjeder handler ikke bare om innkjøpere som dikterer hva de ønsker av leverandørene. Det er en toveis prosess bygget på kommunikasjon og transparens. Det er akkurat dette nettverkene våre skal legge til rette for.

Finn ut mer om nettverkene våre.

 

← Artikkel