StartBANK er et felles leverandørregister og bransjenettverk for bygg og anlegg samt forvaltning av eiendom.
Det er Achilles som administrerer StartBANK som brukes av bransjen til å validere og sjekke samarbeidspartnere.
Målet med StartBANK er å gi foretak mulighet til å konkurrere på like vilkår og gjøre det enklere å være seriøs.
Alle foretak sjekkes ut fra de samme parametrene og alle behandles likt. Som bruker av StartBANK får du nøyaktig og oppdatert leverandørinformasjon. Dette gjør at du kan håndtere leverandørrisiko på en enkel måte og samtidig redusere kostnader og arbeid med dette da det presenteres på en lettfattelig måte i StartBANK.

Bransje

Bygg og anlegg

Innkjøpere

150

Region

Nord-Europa

Kvalifiserte leverandører

6,200

Oversikt

Vi gjør det enklere å finne korrekt leverandørinformasjon

Troverdighet

Alle foretak behandles likt og måles mot samme parametre. Dette gir innkjøper en unik mulighet til å finne ut om sine samarbeidspartnere tilfredstiller bransjens krav til seriøsitet, og deg som leverandør mulighet til å vise at du oppfyller kravene.

Registreringsbevis

Dokumentere at du oppfyller kravene til nåværende og potensielle kunder. Alle registrerte leverandører får registreringsbevis og det er mulig å tegne logoavtale.

Revisjoner

En revisjon utført av en autorisert revisor gir bedriften en dokumentasjon på rutiner og prosedyrer på viktige områder som KS, HMS og lønns- og arbeidsforhold. For innkjøper vil en revisjon gi en enda bedre leverandøroppfølging samt ivareta påseplikten.

StartBANK er det mest effektive verktøyet for å gjøre det lønnsomt å opptre forretningsmessig, ryddig og seriøst

Roy Frivoll, administrativ direktør, Avantor AS

Noen av innkjøperne i StartBANK

Gjør deg selv tilgjengelig for innkjøpere som …

Priser

Kostnader per år som leverandør

Prisene avhenger av foretakets omsetning. Prisene nedenfor inkluderer inntil 40 produkt- og tjenestekoder.

Nivå 1

Selskapets omsetning <10 millioner NOK

2160 NOK (2700 NOK* inklusive 25% mva)

Nivå 2

Selskapets omsetning > 10 millioner NOK

4320 NOK (5400 NOK* inklusive 25% mva)

Bestill registrering i StartBANK

Bli med i dette nettverket