Enklare mobilitet för människor, produkter och tjänster är avgörande för ekonomisk tillväxt. Vi samarbetar över hela branschen för att dela information om möjligheter och leverantörer. Därigenom skapar vi transparens för innovation samtidigt som ingångsbarriärerna sänks för alla marknadsaktörer, inklusive de med ny teknik och kapacitet.

TransQ Global är ett system för leverantörsregistrering och kvalificering. Det används av inköpare i alla områden av transportsektorn för att säkra uppdaterad och bekräftad leverantörsinformation, samt för att företa inköp effektivt i enlighet med EU-förordningar. Nätverket omfattar järnväg, väg, luftfart, sjöfart och logistik.

Bransch

Transport

Inköpare

1

Region

Västeuropa

Kvalificerade leverantörer

4000

Nätverksfunktioner

Vi gör det enklare att ge inköpare det som de letar efter och vi börjar med information

Insights Reports

Inblickar

Supplier Patron kan köpas som ett tillägg till prenumerationen för att få en enkel sökfunktion. Tilläggstjänsten ger dig en referenspunkt för att jämföra ditt företag med andra leverantörer utifrån produkterna och tjänsterna som de levererar.

Anbudsaviseringar

NOTiCE skickar anbudsinformation gällande de produkter och tjänster som du erbjuder till maximalt 10 medarbetare inom ditt företag.

Revisioner

Gör det möjligt för dig att visa en högre grad av efterlevnad för din potentiella köpare.

Nätverksmedlemmar

Gör företaget tillgängligt för inköpare som ...

Priser

Välj det paket som passar ditt företag

Vi tror inte att ett alternativ passar alla. Därför erbjuder vi olika prisalternativ utifrån antal produkter och tjänster som du vill göra sökbara med egna produktkoder.

Nivå 0

1 produktkod

365 GBP + moms

Nivå 1

2‒24 produktkoder

565 GBP + moms

Nivå 2

25‒199 produktkoder

895 GBP + moms

Nivå 3

200+ produktkoder

1 285 GBP + moms

Bli medlem i det här nätverket

Gå med i det här nätverket