Komma i kontakt
Vikten av samhällsansvar och kartläggning av leverantörskedjan

Branschinsikter

Vikten av samhällsansvar och kartläggning av leverantörskedjan

Kartläggning av leverantörskedjan är viktig om företag ska förverkliga sina policyer om samhällsansvar.

Chartered Institute of Purchasing and Supplybetraktar företagens samhällsansvar (CSR) som ”den viktigaste frågan för att organisationer ska kunna öka lönsamheten på ett ansvarsfullt sätt”. Genom att få upp etik på dagordningen kan man skapa fördelar för allmänheten, förbättra imagen och bidra till att eliminera negativa beteenden.

Inköpare är ofta de som engagerar sig mest i CSR. De flesta företag har policyer för att förhindra slaveri i leverantörskedjan, minska koldioxidutsläppen och främja hållbara inköp.

Men för att inköpare ska kunna driva igenom CSR-riktlinjer krävs en 360 graders vy av leverantörsnätverken som går djupare än till första led. Insyn och öppenhet är viktigt, och ett sätt att uppnå detta är genom kartläggning av leverantörskedjan.

Funktionen gör det möjligt för företag att hantera risker över globala och komplexa leverantörskedjor. Företagen får information om vem de handlar från, och vem som i sin tur är levererar till leverantören ‒ hela vägen genom leverantörskedjan.

Achilles kartläggning av leverantörskedjan ger inköpare insikt i nätverken bortom de integrerade leverantörerna i första ledet. Företag får insyn i leverantörskedjan enligt produktkod, och kan använda en rad sök-, filtrerings- och visningsverktyg som hjälper dem att hantera informationen.

Kartläggningsfunktionen samlar in information om underleverantörer och upprättar relationer. Leverantörer får frågor om sitt företag, inklusive relationer mellan produkter de säljer och produkter de köper.

Våra lösningar ger översikt över vem som befinner sig i inköparens leverantörskedja och framhäver potentiella svaga punkter. De ger information som bidrar till att minska risken och de ökar medvetenheten om hur globala händelser kan orsaka avbrott samt avslöjar tydliga ömsesidiga beroenden i leverantörskedjan.

”Supply Management” förklarar Luis Olivie, chef för global affärsutveckling vid Achilles, att det finns några tips som företag kan följa när det gäller att kartlägga leverantörskedjan.

För det första måste man känna igen riskerna, och sedan måste man skapa insyn som sprids genom nätverken. Forskning från Achilles visar att 40 procent av de företag som endast gör inköp i Storbritannien helt saknar information om leverantörer i andra ledet. Och ett av fem företag har ingen information om leverantörer i andra ledet vid inköp från övriga världen. Organisationer måste kartlägga sina leverantörskedjor, och därefter se till att det finns policyer som stöder fortsatt insyn.

Enligt Olivie blir kartläggningen bäst om den får stöd av leverantörerna. Det kräver att inköpare på ett tydligt sätt förklarar för sina leverantörer hur de tänker och att de förmedlar vad som är fördelarna med större öppenhet. De flesta lockas av möjligheten att få insyn i sina egna leverantörskedjor, vilket i sin tur hjälper dem att utveckla motståndskraft.

Inköpare kan naturligtvis stöta på en del motstånd från leverantörer, förklarar Olivie. Så blir det förmodligen om känslig information är inblandad. Därför måste företag se till att deras affärspartner har kontroll över vem som har tillgång till informationen, och garantera att de åtnjuter sekretess.

Samarbete gör också att en stor uppgift känns mycket lättare. Vissa branscher delar samma leverantörer, och därmed finns möjligt att samarbeta.

Olivie hävdar att det bästa sättet är ett gemensamt nätverk där företag samarbetar för att dela kostnader och tid.

← Branschinsikter