Ta kontakt
Betydningen av samfunnsansvar og kartlegging av leverandørkjeden

Bransjeinnsikt

Betydningen av samfunnsansvar og kartlegging av leverandørkjeden

Kartlegging av leverandørkjeden er viktig for at virksomheter skal kunne realisere retningslinjene for samfunnsansvar.

 Chartered Institute of Purchasing and Supply anser samfunnsansvar som det «viktigste spørsmålet på grunn av den rollen det spiller når det gjelder å bidra til at organisasjoner øker lønnsomheten på en ansvarlig måte». Ved å bringe etikk inn i driften kan organisasjoner skape fordeler for allmennheten, forbedre imaget og bidra til å fjerne negativ atferd.

Innkjøpere er ofte de som befatter seg mest med samfunnsansvar. De fleste virksomheter har retningslinjer for å hindre slaveri i leverandørkjeden, oppnå lavere karbonfotavtrykk og fremme bærekraftig sourcing.

Men skal innkjøperne kunne følge retningslinjene for samfunnsansvar på en tilfredsstillende måte, må de ha en 360-graders visning av leverandørnettverkene som går lenger enn til første ledd. Synlighet og gjennomsiktighet er nøkkelen, og en måte å innføre dette på er gjennom kartlegging av leverandørkjeden.

Denne funksjonaliteten lar virksomheter styre risikoen på tvers av globale og komplekse leverandørkjeder og informere selskaper om hvem de kjøper fra, og hvem som i sin tur er leverandører for leverandørene – hele veien gjennom kjeden.

Achilles’ kartlegging av leverandørkjeden gir innkjøpere innsikt om nettverkene utover det første leddet av leverandører. Virksomheter får innsyn i leverandørkjeden etter produktkode, med en lang rekke søke-, filtrerings- og visningsverktøy som hjelper dem med å administrere dataene.

Kartleggingsfunksjonen samler inn informasjon om underleverandører og oppretter relasjoner. Leverandører vil bli stilt spørsmål om selskapet, inkludert relasjoner mellom produktene de selger, og produktene de kjøper.

Løsningene våre gir oversikt over hvem som er i en innkjøpers leverandørkjede, fremhever potensielle svake punkter, gir informasjon som bidrar til å redusere risikoen, øker bevisstheten om hvordan globale hendelser kan forårsake avbrudd, og avdekker klare gjensidige avhengigheter i leverandørkjeden.

Supply Management forklarer Luis Olivie, global direktør for forretningsutvikling i Achilles, at det er et par tips som selskaper kan følge når det gjelder kartlegging av leverandørkjeden.

Først må de selvsagt anerkjenne risikoen, og deretter må de utvikle synlighet, som spres på tvers av nettverkene. Forskning fra Achilles viser at 40 prosent av virksomhetene som bare kjøpte i Storbritannia, ikke hadde noe informasjon om leverandører i andre ledd. Og ett av fem selskaper hadde ingen informasjon om leverandører i andre ledd på verdensbasis. Organisasjoner må kartlegge leverandørkjedene, og deretter sørge for å ha retningslinjer som støtter vedvarende synlighet.

Ifølge Olivie er kartleggingen mest vellykket når den støttes av leverandørene. Dette krever at innkjøperne på en tydelig måte forklarer partnerne hvordan de tenker, og klarer å formidle hva som er fordelene ved økt åpenhet. De fleste vil bli tiltrukket av muligheten til å få innsyn i sine egne leverandørkjeder, som i sin tur vil hjelpe dem med å utvikle motstandsdyktighet.

Innkjøperne kan selvsagt møte litt motstand fra leverandørene, forklarer Olivie. Dette er sannsynligvis tilfelle når sensitiv informasjon er involvert. Følgelig må virksomheter passe på at partnerne kan kontrollere hvem som har tilgang til informasjon, og at de kan nyte godt av konfidensialitet.

Samarbeid kan like fullt bidra til at noe som føles som en stor jobb, blir mye enklere. Enkelte bransjer deler jo de samme leverandørene, og dermed er det mulig å samarbeide.

Olivie hevder at dette gjøres best i et fellesskap hvor virksomheter samarbeider for å dele kostnader og tid.

← Bransjeinnsikt