Komma i kontakt
Vad du behöver veta om mutlagstiftning och leverantörskedjan

Artikel, Artikel

Vad du behöver veta om mutlagstiftning och leverantörskedjan

Ny forskning från Ernst & Young belyser globala organisationers fortsatta problem med bedrägeri, korruption och mutor samt behovet av att garantera att mutningslagstiftning efterlevs i hela leverantörskedjan.

I undersökningen utförd av Ernst & Young svarade 38 procent av deltagarna att mutning/korrupt praxis är vanliga företeelser i deras land. Undersökningens resultat pekar på att trots att företagsledare ger löften om att minska sannolikheten för mutor och korrupt praxis, så finns det ingen motsvarande minskning av antalet rapporterade fall av oetiskt förfarande och att företag misslyckats.

Vad kan man göra för att garantera att mutlagstiftning efterlevs och se till att leverantörskedjan följer etiska affärsmetoder?Och spelar det så stor roll?

Ja. Det är ett allvarligt problem.
Konsekvenserna av att mutlagstiftning inte efterlevs kan bli ytterst allvarliga. Det finns massor med aktuella exempel på hur allvarlig situationen kan bli. I slutet av 2018 mottog flera företagschefer i Storbritannien fällande domar för deras del i en korrupt plan för att säkra ett ConocoPhillips fraktkontrakt, på sikt värt 16 miljoner pund, åt FH Bertling som en del av oljeborrningsprojektet ”Jasmine” i Nordsjön.

Det brasilianska byggföretaget Odebrecht, som var involverat i att bygga arenor för sommar-OS 2016, utlöste Latinamerikas största korruptionsskandal efter att företaget erkände att det hade betalat mutor till politiker i hela regionen för att säkra lukrativa avtal.Listan med byggprojekt som var knutna till Odebrecht inkluderar, förutom Brasiliens olympiska anläggning, tunnelbanesystem i Venezuela, ett bevattningsprojekt i Peru och en hamn på Kuba.Perus president Alan Garcia sköt sig själv 2019 efter att ha blivit arresterad under en mututredning.

Trots att mutor inte är utbrett i Spanien vid affärstransaktioner har landet intensifierat sina ansträngningar att begränsa korruption och då framförallt om politiker är inblandade.På andra håll i Europa räknas Norge som ett av världens minst korrupta länder och affärsverksamhet bedrivs med en hög nivå av insyn.

Skadorna rörande rykte och ekonomi som en följd av att bryta mot mutlagstiftning kan försätta företag i konkurs. Airbus har nyligen stängt ett av sina dotterbolag, efter att en sju år lång utredning fastslog att företaget hade betalat flera miljoner pund i mutor för att säkra kontrakt från Saudiarabiens regering.

Lagen är tydlig
De flesta länder har tydlig mutlagstiftning. Under brittisk lag är det till exempel olagligt att ”erbjuda, utlova, ge, begära, samtycka till, ta emot eller acceptera mutor”. Detta inkluderar pengar och gåvor.

Inköpare och leverantörer behöver policyer som inkluderar att minska och kontrollera riskerna för mutning i sina leverantörskedjor.Det innebär tydliga regler om att acceptera gåvor, gästfrihet eller donationer, vägledning om hur affärsverksamhet ska bedrivas och åtgärder för att undvika eller stoppa intressekonflikter.

Många företag underskattar mutlagstiftningens räckvidd. Det finns fortfarande mycket att göra på det här området för att säkerställa att direktörer och chefer inser vikten av efterlevnad och börjar undersöka huruvida deras leverantörskedjor håller samma standard.

Underlåtenhet att vidta åtgärder för att eliminera mutning i leverantörskedjan skadar inte bara konkurrensen utan medför även risker att företag skadar sitt rykte eller åtalas.

Fördelen med revisioner
Leverantörsrevisioner, utförda av en förtroendeingivande tredje part, kan inkludera frågor om mutor å inköpsorganisationens vägnar för att se till att alla leverantörer i leverantörskedjan efterlever mutlagstiftning. Du kan känna dig lugn i vetskapen om att dina leverantörer inte bara har infört lämpliga policyer mot mutning utan även kan demonstrera hur dessa tillämpas.

I Achilles revisioner försöker våra utbildade bedömare att garantera att organisationer som är verksamma i Storbritannien, eller leder verksamheter i Storbritannien, förstår att UK Bribery Act gäller och har infört åtgärder för att följa denna.Det inkluderar att garantera att det finns en policy för att efterleva lagstiftningen, att anställda är informerade om rättsliga krav och att det finns tydliga riktlinjer för att informera intressenter om vad som är och inte är tillåtet.

Andra bästa praxis som leverantörer bör inkludera är policyer för uppgiftslämnande, potentiella rapporteringsätt och upptrappningspunkter för att identifiera mutning och korruption i leverantörskedjan.

Läs mer om våra verktyg för leverantörshantering och kvalificering idag.

← Artikel