Kontaktskjema
Dette må du vite om korrupsjonslovgivningen og leverandørkjeden

Artikkel, Artikkel

Dette må du vite om korrupsjonslovgivningen og leverandørkjeden

Nyere forskning utført av Ernst & Young viser at globale organisasjoner er bekymret for svindel, korrupsjon og bestikkelser, og at det er behov for å sikre at leverandørkjeden etterlever korrupsjonslovgivningen.

I undersøkelsen som ble utført av Ernst & Young, oppga 38 % av respondentene at bestikkelser og korrupsjon er svært utbredt i næringslivet i landet deres. Funnene i undersøkelsen tyder på at bedriftsledernes engasjement for å redusere forekomsten av bestikkelser og korrupt praksis, ikke er ledsaget av en tilsvarende nedgang i antall saker som rapporteres om uetisk atferd og konkurser.

Hva kan du gjøre for å sikre at korrupsjonsloven overholdes, og at leverandørkjeden følger en etisk forretningspraksis? Og er det virkelig så viktig?

Ja, det er et alvorlig problem.
Konsekvensene av å ikke overholde korrupsjonsloven kan være alvorlige. Det er mange nyere eksempler på akkurat hvor alvorlig det kan være. I slutten av 2018 ble flere bedriftsledere i Storbritannia dømt for å ha vært delaktige i en korrupt ordning som skulle sikre FH Bertling spedisjonskontrakter til en verdi av GBP 16 millioner fra ConocoPhillips i forbindelse med oljeletingsprosjektet Jasmine i Nordsjøen.

Odebrecht, det brasilianske entreprenørfirmaet som bidro i byggingen av arrangementssteder til de olympiske lekene i 2016, innrømmet å ha betalt penger under bordet til politikere i hele regionen for å sikre lukrative avtaler, og utløste dermed Latin-Amerikas største korrupsjonsskandale. Byggeprosjektene som var knyttet til Odebrecht, omfatter metrospor i Venezuela, et vanningsanlegg i Peru, en havn på Cuba og det olympiske anlegget i Brasil. I 2019 begikk Perus president Alan Garcia selvmord etter å ha blitt arrestert i forbindelse med en korrupsjonsetterforskning.

Selv om mindre bestikkelser ikke er utbredt i det spanske næringslivet, har landet intensivert innsatsen for å begrense korrupsjon, særlig når politikere er involvert. Norge er rangert som et av verdens minst korrupte land. Her driver man virksomhet med en høy grad av gjennomsiktighet.

De omdømmemessige og økonomiske skadene selskaper kan pådra seg når de bryter korrupsjonslovene, kan slå dem konkurs. Airbus måtte nylig stenge ned et av datterselskapene sine etter en 7 år lang etterforskning som konkluderte med at selskapet hadde betalt flere millioner pund i bestikkelser for å sikre seg kontrakter med myndighetene i Saudi-Arabia.

Loven er klar
De fleste land har klare korrupsjonslover. I henhold til britisk lov er det for eksempel ulovlig å tilby, love, gi, be om, samtykke til, motta eller godta bestikkelser. Dette omfatter penger og gaver.
Innkjøpere og leverandører må ha retningslinjer som skal bidra til å redusere og kontrollere risikoen for bestikkelser i leverandørkjedene. Dette betyr at de må ha klare regler knyttet til gaver, representasjon og donasjoner, gi veiledning om virksomhetsutøvelse og iverksette tiltak for å unngå eller stoppe interessekonflikter.

Mange virksomheter undervurderer rekkevidden av korrupsjonslovene. Det er fortsatt mye arbeid som må gjøres på dette området for å sikre at direktører og toppledere forstår hvor viktig det er å etterleve lovgivningen, og undersøker om leverandørkjeden oppfyller de samme standardene.

Manglende tiltak for å bekjempe bestikkelser i leverandørkjeden vil ikke bare skade konkurransen, men også utsette organisasjonene for omdømmemessig og juridisk risiko.

Effektive revisjoner
Leverandørrevisjoner, utført av en pålitelig tredjepart, kan inneholde spørsmål om bestikkelser på vegne av innkjøperorganisasjoner for å sikre at alle leverandørene i leverandørkjeden overholder korrupsjonsloven. Dette gir deg ro i sjelen og vissheten om at leverandørene ikke bare har de rette retningslinjene for korrupsjon på plass – de har også implementert dem.

De erfarne revisorene som utfører Achilles’ revisjoner, vil for eksempel sikre at organisasjoner som driver virksomhet i Storbritannia eller leder britisk virksomhet, forstår at den britiske korrupsjonsloven gjelder og har iverksatt tiltak for å kontrollere den. Dette går blant annet ut på å sikre at organisasjonen har retningslinjer som skal bidra til at selskapet etterlever lovgivningen, at medarbeiderne er informert om kravene i loven, og at det er klare retningslinjer som lar interessenter vite hva som er og ikke er tillatt.

Andre eksempler på beste praksis som leverandørene bør ha, er retningslinjer om varsling, mulige rapporteringslinjer og eskaleringspunkt for tilfeller der man identifiserer bestikkelser og korrupsjon i leverandørkjeden.

Les mer om verktøyene for å styre leverandørkjeden.

← Artikkel