Komma i kontakt
Relationers roll i leverantörshantering och kvalificering

Artikel, Artikel

Relationers roll i leverantörshantering och kvalificering

Leverantörshantering och kvalificering handlar inte bara om att se till att de olika länkarna i nätverket fungerar som de ska. Relationer spelar en central roll i leverantörskedjor, och om organisationen inte lyckas med sina affärsrelationer får det konsekvenser hela vägen, från leverantörer till kunder.

Clive Rees, Fujitsus nya inköpschef för Storbritannien och Irland, har insett hur viktigt det är att skapa starka relationer.

Han berättar för ”Supply Management” att när han började på sitt jobb insåg han att han måste förändra hur företaget beter sig internt och hur det uppfattas av andra. En annan utmaning bestod i att ta reda på hur företaget skulle kunna skapa värde från leverantörer och förbättra relationerna.

För att göra detta behövde Fujitsu utveckla sina medarbetares förmåga att hantera relationerna.

Men i slutändan har både kunder och leverantörer gynnats eftersom leverantörskedjan och utbudet av tjänster har förbättrats.

”Vad är syftet med upphandling?”, frågar Rees reportern. ”Det handlar inte bara om att minska kostnader, utan även om att hantera relationer.”

Inköpare har mycket att lära av Rees sätt att leda sitt team, och i slutändan sina leverantörer.

Genom att sätta relationer i centrum vid leverantörshantering och kvalificering är det möjligt att skapa en mer samarbetsinriktad och effektiv dynamik.

Inköpare som har ett bra samarbete med sina leverantörer har bättre förutsättningar att efterleva nya regler och bestämmelser. Dessutom är chansen betydligt större att leverantörer ger inköpare tillgång till den information de behöver, vilket därmed ökar öppenheten.

En relation som bygger på samarbete underlättar dessutom innovation, vilket är avgörande för att uppnå tillväxt och ökad motståndskraft. I Capgeminis rapport ”Supplier relationship management research 2012-2013” konstateras att: ”Leverantörers medverkan till innovation inom organisationer har pågått i många år. De flesta organisationer ser leverantörer som en av de viktigaste ‒ om inte den viktigaste ‒ innovationskällan. Hantering av leverantörsrelationer kan öka graden av innovationsdrivna upphandlingar. Det ger inköpsfunktionen i organisationen de verktyg och den teknik som gör en tidig inkludering av upphandling framgångsrik.”

Enligt Capgemini är det emellertid svårt för inköpare att balansera den traditionella rollen, som går ut på att förhandla fram ett kommersiellt avtal, med att upprätthålla ett förtroendebaserat partnerskap som främjar innovation. De båda kraven går inte alltid hand i hand, och det finns definitivt några inneboende spänningar.

Många företag är också medvetna om vikten av samarbete, men har ännu inte formaliserat relationerna. Capgemini hävdar att här kommer hanteringen av leverantörsrelationer in i bilden, eftersom den hjälper till att formalisera och digitalisera relationerna.

Achilles nätverk låter inköpare och leverantörer inom en bransch samarbeta så att båda parter kan koncentrera sig på strategiska mål: Branschförbättringar, effektivitet och vinstmöjligheter.

← Artikel