Kontaktskjema
Relasjonenes rolle i styring av leverandørkjeden

Artikkel, Artikkel

Relasjonenes rolle i styring av leverandørkjeden

Leverandørkjedestyring handler om mer enn å påse at de ulike forbindelsene i nettverket fungerer som de skal. Relasjoner spiller en sentral rolle i leverandørkjeder, og hvis organisasjonene ikke får orden på dem, kommer de til å merke konsekvensene hele veien fra leverandørene til kundene.Clive Rees, Fujitsus nye innkjøpssjef i Storbritannia og Irland, har innsett hvor viktig det er å skape sterke relasjoner.Han fortalte Supply Management at han innså at han måtte endre måten selskapet engasjerer på internt og andres oppfatning av selskapet, da han overtok stillingen som innkjøpssjef. Den andre utfordringen gikk ut på å finne ut hvordan selskapet kunne få verdi fra leverandørene og skape bedre relasjoner.For å gjøre dette måtte Fujitsus medarbeidere utvikle evnen til å håndtere disse relasjonene.Til syvende og sist kommer dette både kunder og leverandører til gode, da det styrker leverandørkjeden og tjenestetilbudet.«Hva er formålet med anskaffelser i dag?» var et av spørsmålene Rees stilte seg. «Det handler ikke bare om å redusere kostnadene, men om relasjonshåndtering.»Innkjøpere har helt klart noe å lære av Rees’ måte å lede teamet og i siste instans leverandørene på.Ved å sette relasjoner i sentrum for styringen av leverandørkjeden er det mulig å skape en mer samarbeidsrettet og effektiv dynamikk.Innkjøpere som samarbeider godt med leverandørene, har bedre forutsetninger for å oppnå samsvar med nye regler og forskrifter. Videre er det større sjanse for at leverandørene gir innkjøpere tilgang til informasjonen de trenger, noe som øker åpenheten.En relasjon som bygger på samarbeid, vil også legge til rette for innovasjon, som er avgjørende for å oppnå vekst og økt motstandsdyktighet. Capgeminis rapport «Supplier relationship management research 2012-2013» forklarer: «Leverandørenes medvirkning til innovasjon i organisasjoner har vært en realitet i mange år. De fleste organisasjoner ser på leverandørene som en av de viktigste – om ikke den viktigste – kilden til innovasjon. Håndtering av leverandørrelasjoner kan øke graden av innovasjonsdrevne anskaffelser. Det gir innkjøpsfunksjonen i organisasjonen de verktøyene og den teknologien som gjør den tidlige medvirkningen i anskaffelsesprosessen til en suksess.»Ifølge Capgemini er det imidlertid en utfordring for innkjøperne å balansere den tradisjonelle rollen, som går ut på å forhandle en kommersiell avtale, med opprettholdelsen av et tillitsbasert partnerskap for å fremme innovasjon. De to kravene går ikke alltid hånd i hånd, og det er definitivt noen iboende friksjoner.Mange selskaper er dessuten klar over betydningen av samarbeid, men har likevel ennå ikke formalisert disse relasjonene. Capgemini hevder at det er her relasjonshåndteringen kommer inn, da det kan bidra til å formalisere og digitalisere disse relasjonene.Achilles’ fellesskap lar innkjøpere og leverandører i en sektor samarbeide, slik at begge parter kan konsentrere seg om strategiske mål: forbedringer som omfatter hele bransjen, effektivitet og lønnsomme muligheter.

← Artikkel