Komma i kontakt
OGEP 2018 – utforska nya möjligheter i den mexikanska olje- och gassektorn

Artikel, Artikel

OGEP 2018 – utforska nya möjligheter i den mexikanska olje- och gassektorn

Den 28 till 30 november står den mexikanska staden Villahermosa värd för Oil & Gas Expo Procura 2018 (OGEP).

Denna stora konferens och utställning är en perfekt möjlighet att få insikt i landets olje- och gassektor, som är under snabb förändring. Vårt team av olje- och gasexperter kommer att delta i evenemanget för att skapa nya kontakter och fördjupa våra kunskaper om den här växande, men komplexa marknaden samt dela med oss av våra erfarenheter av leverantörshantering och kvalificering i Latinamerika.

Stigande oljepriser i samband med att marknaden har öppnats för utländska investerare har gjort Mexiko till möjligheternas land inom olje- och gasverksamhet. Tidigare kontrollerades all verksamhet av statliga Petróleos Mexicanos (PEMEX), men sedan 2013 har regeringen reformerat marknaden fullständigt. Nya inhemska och utländska företag får nu importera och exportera olje- och gasprodukter, men viktigast av allt är att de nu kan lämna anbud på stora prospekterings- och utvinningsprojekt.

Efterhand som nya satsningar kommer igång ökar efterfrågan på ett brett spektrum av resurser och tjänster – från borrning till att bygga ledningar och gaskondenseringsanläggningar.

En komplex marknad

Det råder ingen tvekan om att Mexiko är en spännande plats för tillfället och det kommer också att framgå på OGEP 2018. Samtidigt som marknaden har liberaliserats har den mexikanska regeringen skapat ett robust regelverk som täcker industriell- och operationell säkerhet, miljöskydd, riskhantering, försäkring med mera. Men viktigast av allt är att ny lagstiftning har införts som gör företag straffrättsligt ansvariga inte bara för sina egna handlingar, utan för allt som utförs i deras namn.

Det innebär att med de fantastiska möjligheterna följer även stora risker för utländska företag som investerar i landets olje- och gassektor – riskerna finns framför allt i valet av samarbetspartners och leverantörer. Det är viktigt för alla företag som vill ta sig in på den mexikanska marknaden att kunna hantera problem med efterlevnad, stabilitet och insyn i hela leverantörskedjan.

Möjligheter inom efterlevnad

Vi ser efterlevnad som en stor möjlighet både för stora och små företag, oavsett var de befinner sig i leverantörskedjan. Olje- och gasprojekt innebär oftast betydande investeringar och de har en lång livstid. Genom att tidigt se till att alla samarbetspartners följer reglerna kan man minska upphandlingskostnaderna och risken för böter och straff samtidigt som man uppnår långsiktig effektivitet.

Genom Achilles Siclar erbjuder vi ett utbud av produkter som hjälper företag att hitta rätt samarbetspartner i Mexikos landbaserade olje- och gasmarknad. Våra nätverk inkluderar:

  • 13 stora inköpare i hela Latinamerika – däribland PEMEX, PetroPeru och Frontera Energy.
  • 3 800 leverantörer inom olje- och gasmarknaden.

Tack vare våra revisioner kan inköpare få djupgående kunskaper om potentiella samarbetspartners och leverantörer. Genom att använda Siclars kvalificeringsverktyg kan inköpare se ett helt nätverk av företag som erbjuder produkter och tjänster som uppfyller deras krav i fråga om hälsa och säkerhet, hållbarhet och andra policyer och processer med efterlevnadskrav.

I Latinamerika och i hela världen gör vi upphandling lättare och hjälper företag att skapa starka relationer med sina samarbetspartners.

← Artikel