Komma i kontakt
Nya innovationer är viktiga för olje- och gasindustrin

Branschinsikter, Branschinsikter

Nya innovationer är viktiga för olje- och gasindustrin

Achilles FPAL Industry Outlook-undersökning visade att många leverantörer var frustrerade över bristen på möjligheter att diskutera vad deras nya teknik kan erbjuda branschen. Ian Phillips, verkställande direktör för Oil and Gas Innovation Center, tror att teknisk innovation kan bli avgörande för att lyckas på den brittiska kontinentalsockeln.

Phillips tillägger: ”Teknisk innovation kommer att spela en viktig roll i nästa kapitel av olje- och gasutvinningen på den brittiska sockeln och i att främja den brittiska leverantörskedjans exporttillväxt.”

Enligt Phillips är det viktigare än någonsin tidigare, nu när branschen börjar återhämta sig, att vara öppen för nya idéer. Inte minst är det viktigt efter att Storbritanniens Oil and Gas Authority publicerade sin nya teknikstrategi i september 2016. I strategin betonas behovet av att organisationerna i sektorn strävar efter större teknisk innovation.

De tre målen för strategin är:

  1. Att upprätthålla den brittiska olje- och gassektorns tekniska prioritering anpassad till och fokuserad på att skapa värde.
  2. Att stödja det nya Oil and Gas Technology Centre ‒ som har tilldelats 180 miljoner pund i statliga medel för de kommande tio åren ‒ för att utveckla, testa och använda nya tekniker.
  3. Att övervaka teknisk innovation i hela branschen, inklusive benchmarking och kunskapsdelning.

Phillips fortsätter: ”Teknik spelar en viktig roll när det gäller att sänka produktionskostnader, öka produktionseffektivitet, stödja prospektering samt för att garantera att avveckling sker på ett effektivt sätt.

”Alla i branschen måste komma ihåg att belöningen för ett större intresse av innovation blir ännu större när oljepriset återhämtar sig.”

På vilka sätt kan leverantörerna marknadsföra sina innovationer?

Leverantörer upplever ibland att det är svårt att föra konstruktiva diskussioner med kunder om innovation, men genom Achilles FPAL-nätverket kan de marknadsföra sina innovationer direkt till den europeiska olje- och gasindustrin.

Kvalificeringsformuläret inkluderar ett särskilt avsnitt om innovation och förbättringar. Leverantörer uppmuntras till att stärka sina profiler på detta område för att visa inköpare vad de har att erbjuda.

Den här nya funktionen är bara en av många pågående förbättringar vi utför på Achilles FPAL-plattform för att stödja branschen och uppmuntra till innovation i leverantörskedjan.

← Branschinsikter

Get great insights in your inbox every month

Subscribe