Kontaktskjema
Nye innovasjoner er viktige for olje- og gassindustrien

Bransjeinnsikt, Bransjeinnsikt

Nye innovasjoner er viktige for olje- og gassindustrien

Achilles FPAL Industry Outlook-undersøkelsen viste at enkelte leverandører var frustrert over mangelen på muligheter til å diskutere hva den nye teknologien de kan tilby industrien, kan bidra med. Ian Philips, administrerende direktør for Oil and Gas Innovation Centre, tror at teknologisk innovasjon vil være avgjørende for å lykkes på den britiske kontinentalsokkelen.

Philips: «Teknologisk innovasjon kommer til å spille en viktig rolle i det neste kapittelet i olje- og gassutvinningen på britisk sokkel og i å fremme eksportvekst i den britiskbaserte leverandørkjeden.»

Ifølge Phillips er det viktigere enn noensinne å være åpen for nye ideer nå som industrien begynner å komme på beina igjen. Ikke minst er det viktig etter at Storbritannias Oil and Gas Authority publiserte sin nye teknologistrategi i september 2016. I strategien vektlegges behovet for at organisasjonene i sektoren streber etter bedre teknologisk innovasjon.

De tre målene for strategien er som følger:

 

    1. Å sørge for at den britiske olje- og gassektorens teknologiske prioriteringer er tilpasset og fokusert på å generere verdi.

 

    1. Å støtte det nye Oil and Gas Technology Centre – som er tildelt GBP 180 millioner i statlige midler de neste ti årene – med å utvikle, teste og ta i bruk nye teknologier.

 

    1. Å føre tilsyn med teknologisk innovasjon i hele industrien, inkludert sammenlignende prestasjonsmåling (benchmarking) og kunnskapsdeling.

 

Philips: «Teknologien spiller en viktig rolle når det gjelder å redusere produksjonskostnadene, øke produksjonseffektiviteten, støtte olje- og gassletingen og sikre at avvikling utføres på en effektiv måte.»

«Alle som er involvert i industrien, må huske på at belønningene for å være mer åpne for innovasjon, vil bli enda større når oljeprisen tar seg opp igjen.»

Hvordan kan leverandørene fremme nyskapningene sine?

Til tider kan det synes vanskelig for leverandørene å ha konstruktive diskusjoner med kunder om innovasjon, men gjennom Achilles FPAL-fellesskapet kan leverandørene fremme nyskapningene sine for den europeiske olje- og gassindustrien.

Prekvalifiseringsskjemaet omfatter en egen del om innovasjon og forbedringer. Leverandørene oppfordres til å styrke profilen på dette området for å vise innkjøperne hva de har å by på.

Denne nye funksjonen er bare én av mange pågående forbedringer vi utfører på Achilles FPAL-plattformen for å støtte industrien og oppfordre til innovasjon i leverandørkjeden.

← Bransjeinnsikt

Get great insights in your inbox every month

Subscribe