Komma i kontakt
Hur man hanterar avbrottsrisk när en leverantör går i konkurs

Rapportera

Hur man hanterar avbrottsrisk när en leverantör går i konkurs

Efter en utmanande period i slutet av 2000-talet har den brittiska ekonomin återhämtat sig de senaste åren.

Som ett resultat har antalet företag som går i konkurs börjat minska, men tyvärr händer det fortfarande emellanåt. När det sker kan hela leverantörskedjor uppleva avbrott, vilket går ut över hela organisationens förmåga att fungera effektivt.

Hur ofta händer det att leverantörer går i konkurs?

Enligt statistik sammanställd åt ”Construction News Barometer” i slutet av förra året hade mer än tre fjärdedelar (82 procent) av brittiska organisationer upplevt att en av deras leverantörer gått i konkurs under 2016.

Statistiken gäller årets tredje kvartal och visade en markant ökning jämfört med andra kvartalet, då 76 procent av organisationerna upplevde denna form av avbrott.

Forskning utförd av CIPS visar dessutom att mindre än hälften av dem som arbetar med upphandling har strategier för att minska risker i leverantörskedjan.

Organisationer bör ha en strategiplan på plats om någon av deras leverantörer skulle gå i konkurs. Hur ska ni annars hantera det åtföljande avbrottet?

Hantera risker

Det finns åtgärder att vidta för verksamheten ska bli mindre sårbar för störningar:

Förstå risken

Hur mycket vet ni om leverantörerna ni arbetar med? Försök att undvika att bedöma leverantörsrisken genom att bara pricka av punkter. Koncentrera er istället på att utarbeta en grundlig kvalificeringsprocess som ger er nödvändig due diligence på förhand för att minimera risker.

Achilles produkter, tjänster och nätbaserade verktyg för kvalificering av leverantörer hjälper er hantera och minska risker.

Ha en plan

Ni bör ha en plan för den dagen när saker och ting inte går som de ska.

Ni måste ha tydliga rutiner för att kunna avgöra vad som påverkas och vilka tjänster och produkter som är i fara. Vad är er plan för att hitta alternativa leverantörer? Vad är er leverantörs plan för att minska riskerna?

Det kan löna sig att kolla upp fler leverantörer av era viktigaste tjänster och produkter för att försäkra er om att det finns pålitliga och kvalificerade alternativ om ni skulle behöva dem.

Var uppmärksam på varningstecken

Vi samlar all leverantörsinformation på ett ställe genom våra kvalificeringsenkäter. Ni kan använda den tillgängliga informationen för att leta efter varningstecken, till exempel leverantörer som inte kan lämna lagstadgad information, eller som inte skickar in uppdaterade försäkringsdokument. Ni kan också ställa in varningar för att övervaka leverantörer och därmed styra leverantörskedjan mycket mer effektivt.

Vidta åtgärder

Om det värsta skulle inträffa och en leverantör går i konkurs kan inköpare enkelt använda Achilles lösningar och på några få minuter hitta alternativa, kvalificerade leverantörer.

 

← Rapportera

Get great insights in your inbox every month

Subscribe