Kontaktskjema
Slik håndteres avbruddsrisiko når en leverandør blir satt under administrasjon

Rapport

Slik håndteres avbruddsrisiko når en leverandør blir satt under administrasjon

Etter en utfordrende periode på slutten av 2000-tallet, har den britiske økonomien tatt seg opp igjen de siste par årene.

Som et resultat har tallet på virksomheter som blir satt under administrasjon, begynt å gå ned, men dessverre skjer det fortsatt fra tid til annen. Når det skjer, kan hele leverandørkjeder oppleve avbrudd, noe som går på bekostning av organisasjonens evne til å drive virksomhet på en effektiv måte.

Hvor ofte blir leverandører satt under administrasjon?

I henhold til statistikk som ble samlet inn for Construction News Barometer på slutten av fjoråret, hadde mer enn tre fjerdedeler (82 prosent) av britiske organisasjoner opplevd at en av leverandørene deres ble satt under administrasjon bare i løpet av 2016.

Disse tallene gjaldt årets tredje kvartal og viste en markant økning sammenlignet med andre kvartal, da 76 prosent av organisasjonene opplevde denne formen for avbrudd.

Forskning utført av CIPS viste dessuten at bare under halvparten av de som jobbet med anskaffelser, hadde strategier for å redusere risikoen for leverandørkjeden.

Organisasjoner bør ha en strategiplan på plass i tilfelle en av leverandørene deres settes under administrasjon. Hvordan kan dere håndtere det avbruddet som følger med, hvis dere ikke har en plan?

Håndtere risiko

Det finnes skritt dere kan ta for å sørge for at virksomheten er mindre sårbar for avbrudd:

Forstå risikoen

Hvor mye vet dere egentlig om hver leverandør dere samarbeider med? Prøv å unngå å vurdere leverandørrisikoen ved hjelp av en avkryssingsmetode. Konsentrer dere heller om å utarbeide en grundig prekvalifiseringsprosess som lar dere utføre den nødvendige selskapsgjennomgangen på forhånd for å minimere risikoen.

Achilles leverer prekvalifiseringsprodukter, tjenester og nettbaserte verktøy som hjelper dere med å håndtere og redusere risiko.

Ha en plan

Dere bør ha en plan for den dagen da ting ikke går helt som de skal.

Dere må ha på plass prosesser for å kunne avgjøre hva som blir påvirket, hvilke tjenester og produkter som er i fare, hvilken plan dere har for å få tilgang til alternative leverandører, og hvilken plan leverandørene har for å redusere risiko.

Det kan også lønne seg å sjekke ut leverandører for de viktigste tjenestene og produktene for å forsikre dere om at det finnes pålitelige og kvalifiserte alternativer der ute, i tilfelle dere skulle få behov for dem.

Vær oppmerksom på faresignaler

Vi samler all leverandørinformasjon på ett sted gjennom prekvalifiseringsskjemaene våre. Dere kan bruke den tilgjengelige informasjonen til å se etter faresignaler, for eksempel leverandører som ikke er i stand til å levere lovpålagt dokumentasjon, eller som ikke sender inn oppdaterte forsikringsdokumenter. Dere kan også angi varslinger for å overvåke leverandører og dermed styre leverandørkjeden mye mer effektivt.

Iverksett tiltak

Hvis det verste skulle skje og en leverandør blir satt under administrasjon, kan innkjøpere enkelt bruke Achilles’ løsninger og på få minutter finne alternative, kvalifiserte leverandører.

← Rapport