Komma i kontakt
Fem trender inom leverantörshantering 2022

Artikel, Artikel

Fem trender inom leverantörshantering 2022

Fem trender inom leverantörshantering

Det blev ännu ett hektiskt år 2021 med risker inom leverantörskedjor och för affärskontinuitet över hela världen. Företag har inte bara behövt stötta kollegor och kunder under pandemin utan har också mött ökad konkurrens och växande press från inköpare och leverantörer att leverera, trots störningar i leverantörskedjan. Samtidigt måste man erbjuda en positiv, säker, regelmässig och transparent kundupplevelse.

Råvarupriser har stigit med 68 procent sedan januari 2021

Achilles Supply Chain Resilience Index (ASCRI) visar att råvarupriserna har stigit med 68 procent sedan början av 2021, och visar även att 28 procent av störningar under tredje och fjärde kvartalen berodde på leverantörsavbrott, vilket innebär att riskhanteringen i leverantörskedjan fortfarande är i högriskintervallet.

Efterfrågan på fysiska varor begränsas allt mer när det gäller att leverera på en global skala. Företag utsätts för olika typer av leveransstörningar eller oväntade ökningar av efterfrågan utan att kunna minimera dessa risker i förväg.

Läs om fem trender inom leverantörshantering att hålla ögonen på 2022:

1. Riskmodeller i leverantörskedjan

I dessa tider är det bra att utveckla en riskmodell, som följer gällande upphandlings  och uppfyller företagets behov, för att minimera hot och dess konsekvenser.

Det är svårare att agera effektivt vid potentiella risker om man inte har tillgång till rätt leverantörsuppgifter. Vi samlar in och verifierar uppgifter som hjälper inköpare att reagera snabbare och aktivt förebygga risk hos tredje part.

Vår ASCRI-rapport för tredje kvartalet fastställde att leverantörskedjor där varor färdigställs i senare led ofta är mycket mer invecklade och känsliga än leverantörskedjor som levererar produkter tillverkade i tidigare led. Tillgång till uppgifter för att  är en sak – att veta vad man ska göra med informationen är något helt annat. Genom att förstå hur man använder leverantörsuppgifter till att förutse riskpunkter kan ett företag aktivt hantera risker, till exempel hälsa och säkerhet eller ekonomiska risker, i leverantörskedjan och förutse störningar innan de blir till problem, även om de ligger längre bort än första och andra ledet. Det bästa sättet att minimera en störning, oavsett riskens omfattning, är genom bättre tillsyn, aktiv övervakning och datariskmodeller för leverantörskedjan.

De uppgifter vi ger inköpare har så pass hög kvalitet och är så tillförlitliga att upphandlingsteam och team som arbetar med leverantörskedjor kan lägga mindre tid på att samla in och verifiera uppgifter och mer tid på att förbättra verksamhetens resiliens och anpassningsförmåga.

2. Digital omvandling

Digitaliseringen av leverantörskedjor innebär att stora volymer data ska analyseras så att den kan användas på rätt sätt. Detta förbättrar leverantörskedjans integration, effektivitet och verksamheter, och underlättar beslutsprocessen.

När leverantörskedjans digitala omvandling sköts och implementeras på rätt sätt kan det skapa mervärde i leverantörskedjor inom alla sektorer.

Javier Caravantes, medlem i Achilles Ambassadors Board och tidigare inköpskonsult för petrokemiföretag som Naturgy och Cepsa förklarar:

”Idag måste leverantörskedjan vara uppkopplad och hanteras helt digitalt, och det gäller allt från leverantörshantering och kvalificering till lösningar som crowdsourcing och Source-2-Pay.”

”Företag som inte hänger med riskerar inte bara att förlora mot direkta konkurrenter utan de hotas dessutom av mindre, mer anpassningsbara startup-företag som förstår nyttan av digitalisering och utmanar den ekonomiska styrkan hos traditionellt styrda företag.”

3. Nettonoll-leverantörskedjor

Ny forskning visar att 52 procent av företag saknar en strategi för hur de ska minska sina koldioxidutsläpp.

Samhället fortsätter att kräva miljövänliga leverantörskedjor och bygger vidare på COP26-konferensen i sitt arbete för att uppnå nettonollmålen till 2050. Trots att många företag har infört processer för att uppfylla kraven anses leverantörskedjan i vissa sektorer, som tillverkningsindustrin och byggbranschen, fortfarande stå för stora delar av koldioxidutsläpp och miljöförstöring.

Minskade koldioxidutsläpp innebär enorma fördelar för den egna verksamheten, kunderna och för vår gemensamma framtid. I över 12 år har vi hjälpt kunder att mäta, hantera och rapportera sina koldioxidavtryck med största möjliga tillit och att effektivisera verksamheter genom att med minskade koldioxidutsläpp skapa besparingar i löpande kostnader och förbättra resultatet.  För vissa kunder utgör besparingarna miljontals pund om året.

4. Supply Chain Cyber Attacks

Inom leverantörshantering blir man allt mer oroad över cybersäkerhet,  .

I början av december 2021 utsattes den katalanska regeringen för sin värsta DDoS-attack (distributed denial of service) någonsin. Under några timmar skickades stora trafikvolymer, 100 gånger större än den normala trafikvolymen, till Generalitats IT-system.

Allvarliga cyberattacker

I slutet av december 2021 råkade det norska medieföretaget Amedia ut för en cyberattack som stängde ner företagets datasystem och eventuellt läckte även kunduppgifter, vilket i sin tur hindrade företaget från att trycka tidningar.

Trenden att investera i cybersäkerhet växer och det finns en ökad oro när det gäller leverantörer, givet det höga beroendet.

Undersökningar visar att attacker på leverantörskedjor i USA ökade med 42 procent under det första kvartalet 2021, vilket påverkade upp till sju miljoner människor. Identity Theft Resource Center har analyserat offentlig statistik över dataintrång i första kvartalet, och upptäckte att 137 organisationer rapporterade att de hade utsatts för cyberattacker i leverantörskedjan hos 27 olika tredjepartsleverantörer.

Effekterna av en attack på leverantörskedjan kan vara förödande:

  • Viktig finansiell information förloras
  • Ryktesmässig skada
  • Kostnader för att fixa cybersäkerhetsproblem
  • Betala lösensummor till hackare
  • Juridiska problem
  • Spridning av konfidentiell kundinformation

Vi samarbetar med cyberriskexperten Orpheus för att sätta cyberpoäng på leverantörer och få en uppfattning om deras cyberrisknivåer. Ju högre poäng, desto större risk att ett företag faller offer för en lyckad attack. Genom att förstå era cyberpoäng kan ni vidta åtgärder för att minska riskerna för identifierade problem och skydda verksamheten från potentiella attacker.

5. Höjda ESG-standarder

ESG (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) leder vägen 2022 när man prioriterar att uppnå en mer hållbar leverantörskedja. Covid-19-pandemin har stärkt fokuset på klimatförändringar och nya sociala rörelser gör att konsumenter är mer socialt och miljömässigt ansvarstagande. Resultatet är att både inköpare och leverantörer kommer att bli allt mer transparenta med sina ESG-metoder under det kommande året eftersom insyn talar ett tydligt språk till socialt medvetna investerare, inköpare och kunder.

Inköps- och leverantörsorganisationer måste ta kontroll över leverantörskedjor för att vinna konkurrensfördelar och samtidig minska risknivån. Vill du veta mer om de fem trenderna inom leverantörshantering 2022 eller hur vi kan hjälpa ert företag? Be om att bli kontaktad av vårt expertteam.

← Artikel