Ta kontakt
Fem trender for leverandørkjedestyring i 2022

Artikkel, Artikkel

Fem trender for leverandørkjedestyring i 2022

2021 var enda et travelt år for leverandørkjeder, med en rekke risikoer for forretningskontinuiteten verden over. I tillegg til å støtte kolleger og kunder gjennom pandemien har virksomheter opplevd økt konkurranse og voksende press fra innkjøpere og leverandører for å levere til tross for avbrudd i leverandørkjeden. De skal også sørge for at den helhetlige kundeopplevelsen er positiv, trygg, åpen og i samsvar med reglene.

Råvareprisene har økt med 68 % siden januar 2021

Achilles Supply Chain Resilience Index (ASCRI) viser at råvareprisene har økt med 68 % siden starten av 2021. Den viser at 28 % av avbruddene er forårsaket av leverandørsvikt gjennom hele 3. kvartal og inn i 4. kvartal, som betyr at leverandørkjederisikoen fortsatt er høy.

Det blir stadig vanskeligere å møte etterspørselen etter fysiske varer i global skala. Organisasjoner utsettes for mange former for leveranseavbrudd eller uventet økning i etterspørselen, uten mulighet for å redusere disse risikoene på forhånd.

Les om de fem trendene for leverandørkjedestyring du bør se opp for i 2022:

1. Datamodellering av leverandørkjederisiko

Å utvikle en risikomodell for leverandører som er på linje med innkjøpsstandarder  og som oppfyller selskapets behov i tider som dette, bidrar til å minimere trusler og tilhørende konsekvenser.

Hvis du ikke har tilgang til riktige leverandørdata, blir det mye vanskeligere å innføre effektive tiltak mot potensielle risikoer selskapet står overfor. Ved å samle inn og verifisere den rette informasjonen som innkjøperne trenger, forbedrer vi ikke bare reaksjonstiden deres, men vi hjelper dem også med å være mer proaktive i håndtering av tredjepartsrisiko.

Vår Q3 ASCRI-rapport identifiserte at leverandørkjeder som må produsere en nedstrøms vareflyt av ferdige produkter, typisk er mer komplekse og sårbare enn leverandørkjeder som leverer oppstrømsprodukter. Å ha dataene til å  er én ting – å vite hva du skal gjøre med dem, er en annen. Ved å forstå hvordan du bruker leverandørdata til å forutsi risikopunkter kan organisasjonen din proaktivt styre leverandørkjederisikoer slik som HMS- eller økonomiske risikoer, og forutsi avbrudd før de blir et problem, utover leverandører i første og andre ledd. Men uansett hvor stor eller liten risikoen er, er det best å minimere forstyrrelser gjennom økt oversikt, aktiv overvåkning og datamodellering av leverandørkjederisikoen.

De nøyaktige kvalitetsdataene som vi gir innkjøperne, betyr at anskaffelses- og leverandørkjedeteam kan bruke mindre tid på å innhente og verifisere data og mer tid på å styrke virksomhetens tilpasningsdyktighet.

 

2. Digital transformasjon

Digitaliseringen av leverandørkjeder fører med seg et stort datavolum som må analyseres slik at det kan brukes riktig. Dette øker leverandørkjedens effektive integrering og drift samt underletter beslutningsprosessen.

Når den digitale transformasjonen av leverandørkjeder styres og gjennomføres på en ordentlig måte, kan den tilføre betydelig verdi til leverandørkjeder i alle sektorer.

Javier Caravantes, styremedlem i Achilles Ambassadors og tidligere innkjøpsrådgiver for petrokjemiske selskaper som Naturgy og Cepsa, forklarer:

I dag må styringen av leverandørkjeden – fra kvalifisering av leverandører til løsninger som nettdugnad og integrert ‘Source-2-Pay’ – være helt digital og tilkoblet.

Selskaper som ikke klarer å holde tritt, står ikke bare i fare for å miste de direkte konkurrentene av syne, men også mindre, mer fleksible, nyetablerte bedrifter. Disse forstår gjerne styrken ved digitaliseringen og utfordrer den økonomiske robustheten til tradisjonelt styrte virksomheter.

3. «Netto null»-leverandørkjeder:

Ny forskning viser at 52 % av selskaper ikke har innført noen strategi for karbonreduksjon.

Samfunnet vil fortsette å kreve miljøvennlige leverandørkjeder og bygge videre på fremdriften fra COP26-konferansen for å forsøke å oppnå målene om netto null karbonutslipp innen 2050. Selv om mange virksomheter har integrert prosesser i tråd med denne etterspørselen, blir levering i sektorer som industriell produksjon og konstruksjon fortsatt sett på som en betydelig kilde til karbonutslipp og forurensning.

Reduksjon av karbonutslippene innebærer store fordeler for virksomheten din, for kundene dine og for vår felles fremtid. I mer enn 12 år har vi hjulpet klienter med å måle, styre og rapportere karbonfotavtrykket med stor visshet og å fremme virksomhetens effektivitet ved hjelp av innsparinger innen drift og ytelse som følge av karbonreduksjon.  For noen av klientene våre dreier det seg om innsparinger på millioner av pund i året.

4. Cyberangrep i leverandørkjeden

Ledelsen i leverandørsystemer er i økende grad bekymret for cybersikkerhet,  .

I begynnelsen av desember 2021 ble den katalanske regjeringen utsatt for det verste DDoS-cyberangrepet noensinne (et distribuert tjenestenektangrep). I løpet av noen få timer sendte angriperne store datavolumer til styreinstitusjonens informasjonssystemer, som utgjorde 100 ganger mer trafikk enn de vanligvis ville mottatt i samme tidsrom.

Alvorlige cyberangrep

I slutten av desember 2021 ble det norske medieselskapet Amedia utsatt for et cyberangrep som stengte ned datasystemene deres, i tillegg til potensielt å lekke kundedata. Dette forhindret i sin tur selskapet fra å trykke aviser.

Trenden med å investere i cybersikkerhet vokser, og det er økende bekymring for leverandørers høye avhengighet av dette.

Leverandørkjedeangrep økte med 42 % i første kvartal av 2021 i USA og rammet opptil sju millioner mennesker, ifølge undersøkelser. Identity Theft Resource Centers analyse av offentlig rapporterte databrudd i første kvartal viste at 137 organisasjoner rapporterte å ha blitt rammet av cyberangrep i leverandørkjeden, hos 27 ulike tredjepartsforhandlere.

Følgene av et cyberangrep i leverandørkjeden kan være svært ødeleggende:

  • Tap av viktig økonomisk informasjon
  • Omdømmeskade
  • Utgifter til å rette opp i cybersikkerhetsproblemer
  • Utbetaling av løsepenger til hackere
  • Juridiske problemer
  • Offentlig lekking av konfidensielle kundeopplysninger

Vi har derfor inngått et samarbeid med cyberrisikoekspert Orpheus for å gi cyberscorer til leverandørene, som indikerer nivået av cyberrisiko knyttet til organisasjonene. Jo høyere score, desto høyere er risikoen for at selskapet kan bli utsatt for et vellykket angrep. Derfor er det viktig å forstå cyberscoren din, slik at du kan løse eventuelle problemer og beskytte virksomheten din mot angrep.

5. Hever ESG-standardene

ESG (Environmental, Social and Governance, dvs. miljø-, samfunns- og styringsmessige forhold) kommer til å stå helt sentralt i 2022 i innsatsen for å oppnå en mer bærekraftig leverandørkjede. Covid-19-pandemien forsterker søkelyset på klimaendringer, og nye sosiale bevegelser har ført til mer samfunns- og miljøbevisste forbrukere. Følgelig kommer både innkjøpere og leverandører til å være mer åpne om ESG-praksisene sine i det kommende året. Åpenhet er nemlig alfa og omega for samfunnsbevisste investorer, innkjøpere og kunder.

Innkjøps- og leverandørorganisasjonene må ta hånd om leverandørkjedene for å oppnå konkurransefortrinn og samtidig redusere risikonivået.

Vil du vite mer om de fem trendene for leverandørkjedestyring i 2022 eller hvordan vi kan hjelpe virksomheten din? Be om å bli oppringt av ekspertteamet vårt.

 

← Artikkel