Komma i kontakt
Branschövergripande avtalsmöjligheter för olje- och gasleverantörer

Branschinsikter, Branschinsikter

Branschövergripande avtalsmöjligheter för olje- och gasleverantörer

Olje- och gasindustrin på den brittiska kontinentalsockeln är på väg att återhämta sig, men de totala utgifterna ligger fortfarande under toppnivån 2014.

”De totala utgifterna på den brittiska kontinentalsockeln gick ner med nästan 5 miljarder pund under 2015 ‒ från 26,6 miljarder pund till 21,7 miljarder pund ‒ trots en produktionsökning på 10,4 procent”, förklarar den brittiska branschorganisationen, Oil and Gas UK, i sin årsrapport för 2016.

Så för att jämna ut toppar och dalar i olje- och gasindustrin är leverantörer i dag ute efter att utvidga sina verksamheter till andra sektorer. Exempel är el-, gas- och vatten där det finns stora möjligheter.

Var hittar man dessa möjligheter?

Tusentals kontrakt inom energi och offentlig sektor publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT), men har ni tid att lusläsa hundratals sidor för att hitta den rätta möjligheten?

Omkring 160 000 anbudsinfordringarbjudningar publiceras varje år och över 14 000 är från Storbritannien eller Irland. Achilles NOTiCE erbjuder information om dessa möjligheter ‒ information som är skräddarsydd för ert företag, och som kan skickas direkt till upp till tio personer i er organisation.

Ni får också tillgång till en databas genom er Achilles FPAL-registrering, där ni kan söka igenom den här enorma mängden kontrakt och få marknadsinformation om tidigare tilldelade kontrakt som är relevanta för ert företag. Detta skapar även underleverantörsmöjligheter för mindre leverantörer som kanske inte kan bjuda på de största kontrakten.

Det finns fortfarande uppskattningsvis 19 miljarder pund på den brittiska kontinentalsockeln för 2017, inklusive 2 miljarder pund för avveckling, och NOTiCE kan bidra med insikt i områden ni kanske inte har funderat på tidigare.

Om ni vill veta mer om Achilles NOTiCE-tjänst eller ansluta er till de många FPAL-leverantörer som redan använder NOTiCE kontakta vårt kundsupportteam på telefon +44 (0)1224 337533 eller skicka ett e-postmeddelande till enquiries@fpal.com

← Branschinsikter