Kontaktskjema
Kontraktsmuligheter for olje- og gassleverandører på tvers av bransjer

Bransjeinnsikt, Industry Insights

Kontraktsmuligheter for olje- og gassleverandører på tvers av bransjer

Olje- og gassindustrien på den britiske kontinentalsokkelen er i gjenopprettingsmodus, men det samlede forbruket ligger fortsatt under toppen i 2014.

«De totale utgiftene på den britiske kontinentalsokkelen falt med nesten GBP 5 milliarder i 2015 – fra GBP 26,6 milliarder til GBP 21,7 milliarder – til tross for en produksjonsøkning på 10,4 prosent», forklarer den britiske bransjeorganisasjonen Oil and Gas UK i den økonomiske rapporten for 2016.

Så for å jevne ut toppene og bølgedalene i olje- og gassindustrien er leverandørene i dag i større grad ute etter å utvide virksomheten til andre sektorer. I forsyningssektoren er det for eksempel muligheter verdt milliarder av pund.

Hvor finner man disse mulighetene

Tusenvis av forsyningskontrakter og kontrakter innenfor offentlig sektor utlyses i Den europeiske unions tidende, men har dere tid til å tråle gjennom hundrevis av sider for å finne den rette muligheten?

Omtrent 160 000 anbudsinnbydelser publiseres hvert år, og mer enn 14 000 er fra Storbritannia eller Irland. Achilles NOTiCE tilbyr informasjon om disse mulighetene – informasjon som er skreddersydd til selskapet, og som opptil ti personer i organisasjonen får rett i innboksen.

Dere vil også få tilgang til en database gjennom FPAL-registreringen, hvor dere kan søke gjennom den enorme mengden kontrakter og få markedsføringsinformasjon om tidligere tildelte kontrakter som er relevante for virksomheten. Dette skaper underkontraktsmuligheter for mindre leverandører som kanskje ikke er i stand til å by på de største kontraktene.

Det er fortsatt anslagsvis GBP 19 milliarder i utgifter på den britiske kontinentalsokkelen i 2017, inkludert GBP 2 milliarder i avvikling, men NOTiCE kan bidra med innsikt i områder som dere kanskje ikke har vurdert tidligere.

Finn ut mer

Hvis dere vil vite mer om Achilles NOTiCE-tjenesten og slutte dere til de mange FPAL-leverandørene som allerede bruker NOTiCE, kan dere kontakte kundestøtteteamet på +44 (0)1224 337533 eller sende en e-post til enquiries@fpal.com

← Bransjeinnsikt