Komma i kontakt
Är er leverantörskedja lågkonjunktursäkrad: Lärdomar från covid-19

Artikel, Artikel

Är er leverantörskedja lågkonjunktursäkrad: Lärdomar från covid-19

Ingen leverantörskedja har sluppit undan covid-19-krisen helskinnad. Det är allmänt känt att den fysiska störningen påverkar många sektorer, men den åtföljande akuta lågkonjunkturen kommer att ha mycket bredare och långvarigare inverkan. Läs våra tre tips på hur man lågkonjunktursäkrar leverantörskedjan.

Svag efterfrågan, låga offentliga investeringar och företagsinvesteringar kommer att fortsätta långt in under 2021 och nästan alla företag har blivit tvungna att riva upp sina tidiga planer för 2020. Permitteringar och andra statliga åtgärder, som har bidragit till att dämpa det omedelbara slaget, löper snart ut och blottställer mer av skadan när vi går in i en lågkonjunktur för leverantörskedjan. Endast en bredare distribution av ett effektivt vaccin kan trubba av krisen under den närmaste tiden.

Ekonomiska prognoser har fått skrivas ner. Den internationella valutafondens prognos för juni visade att den globala bruttonationalprodukten (BNP) beräknades att falla med -4,9 procent under 2020. Trots att deras prognos med en tillväxt på 5,4 procent under 2021 låter betydligt bättre är den fortfarande 6,5 procent lägre än vad man förväntades sig i början av 2020. Förtroendet för USA:s ekonomi fick ett nytt slag nyligen med nya infektionsvågor i Texas och Florida. De flesta ekonomier i Asien har avslutat sina nedstängningar, men deras exportmarknader i Europa och Nordamerika är svaga och hotet från nya infektionstoppar är ständigt närvarande.

IMF GDP Growth Forecasts June 2020

Storbritannien har drabbats extra hårt av krisen, både vad gäller infektionsnivåer och konsekvenserna för de viktiga tjänste- och exportsektorerna. IMF räknar med ett katastrofalt BNP-fall på -10,2 procent under 2020, bara lite bättre än Spanien och Italiens nedgångar på över 12 procent, men värre än Tyskland (-7,8 procent). Storbritannien brottas dessutom med den extra osäkerheten med Brexit och covid-19 har gjort det svårare än någonsin att uppnå tillfredställande handelsavtal i tid innan övergångsperioden går ut.

Vilka branscher påverkas av en konjunkturnedgång?
Vi har tittat noga på konsekvenser för leverantörer och de trender vi ser inom sektorerna liknar vad som har berättats för oss.

Bygg och anläggning var en av de branscher som drabbades hårdast i början av krisen. Enligt våra data kunde endast 42 procent av bygg- och anläggningssektorn arbeta hemifrån. Även nu då de flesta byggplatser har öppnats igen står branschen inför senarelagda projekt, minskad efterfrågan och åtföljande problem med kassaflöde. Kontors- och fabriksbyggen förväntas minska under lågkonjunkturen och trenden med att arbeta hemifrån.

Energi har klarat krisen bättre eftersom efterfrågan inte har gått ned i samma utsträckning. Dessutom bedöms sektorn som nödvändig och är därmed utsatt för färre begränsningar i verksamheterna. Våra data visar att 75 procent av energisektorns arbetskraft bedöms som nyckelarbetare, men den är långt från lågkonjunktursäkrad. Sektorn känner likväl av effekterna av en långsammare ekonomi och lägre investeringar.

Transport är en av de värst drabbade sektorerna. Flygen stod i stort sett på marken i större delen av världen i tre månader och regeringar avråder fortfarande allmänheten från att använda kollektivtrafik annat än när det är nödvändigt. Investeringar i infrastruktur och kapacitet för kollektivtrafik har minskat när regeringar försöker få bukt på stigande underskott. Efterfrågan på kollektivtrafik och affärsresor ser ut att förbli låg även efter krisen eftersom arbete hemifrån ser ut att fortsätta.

Olje- och gasbranschen har drabbats mindre vad gäller direkta störningar, men fallet i efterfrågan och oförmågan att minska utbudet ledde till ett fall i energipriser i början av 2020. Viss återhämtning har skett sedan dess, men marknaden är fortfarande instabil och många skuldsatta producenter har redan gått i konkurs. Detta märks mest i USA. Branschen räknar med att upp till 30 000 jobb kan försvinna, vilket innebär ytterligare påfrestningar på leverantörskedjor.

Tre tips för att lågkonjunktursäkra leverantörskedjan
1. Planera en lågkonjunkturstrategi. Bestäm era kort- och långsiktiga mål under lågkonjunkturen, prioritera affärskritiska processer som en del av styrningen av affärskontinuiteten (Business Continuity Management). Fokusera på att minska diskretionära kostnader. Titta noga på marknaden och leverantörskedjor och utnyttja statligt stöd medan ni söker långsiktiga strategier och tillväxtmöjligheter.

2. Investera i teknik. Automatiserings- och arbetsflödesverktyg kan hjälpa er att utvecklas – även under en lågkonjunktur. Öka produktiviteten och följdriktigheten samtidigt som ni minskar cykeltider inom verksamheten. Investeringar i teknik har gett stor utdelning under covid-19-krisen genom att möjliggöra social distansering i hemarbete och produktion.

3. Använd leverantörskunskaper för att förstå risk. Lägg tid på att skapa relationer med era leverantörer. Använd verktyg som Achilles Insights-plattformar, som kan ge en omfattande översikt både av finansiell hälsa och dolda risker i leverantörskedjan.

Genom att identifiera risker i leverantörskedjan får man den kunskap som krävs för att fatta välgrundade och intelligenta beslut och kan lågkonjunktursäkra den. Tala med vårt specialistteam idag för mer information.

← Artikel