Kontaktskjema
Er din leverandørkjede sikret mot konjunkturnedgang? Ting vi har lært av COVID-19

Artikkel, Artikkel

Er din leverandørkjede sikret mot konjunkturnedgang? Ting vi har lært av COVID-19

I møte med COVID-19 krisen har de fleste leverandørkjeder blitt skadelidende på en eller annen måte. De fysiske forstyrrelsene som påvirker mange sektorer er åpenbare, men den akutte lavkonjunkturen vil ha større og mer varige virkninger. Her gir vi deg tre tips for å sikre din leverandørkjede mot konjunkturnedgang.

Redusert etterspørsel, økte offentlige utgifter og reduserte foretaksinvesteringer vil fortsette langt inn i 2021, og nesten alle virksomheter har måttet endre sine planer for 2020. Statlige tiltak som har bidratt til å dempe de umiddelbare negative konsekvensene må med tiden bli avviklet, og man vil da se mer av skadene når vi går inn i en nedgangstid for leverandørkjeden. Kun en bred distribusjon av en effektiv vaksine vil kunne stoppe denne krisen.

De økonomiske prognosene er som forventet negative. Det internasjonale pengefondet (The International Monetary Fund – IMF) sine prognoser for juni viste at det globale bruttonasjonalproduktet (BNP) ble redusert med -4,9 % i 2020. Prognosen for veksten i 2021 er på 5,4 %. Dette høres kanskje ikke så galt ut, men disse tallene vil fremdeles være 6,5 % mindre enn forventet tidlig i 2020. Tilliten til Amerikansk økonomi har også den siste tiden fått et hardt slag med økende virusutbrudd i Texas og Florida.
De fleste asiatiske økonomier har kommet ut av lockdown, men eksportmarkedene deres i Europa og Nord-Amerika er reduserte, og trusselen om fornyede smittetopper er stadig til stede.

Recession Blog Graph - NOR

Storbritannia har blitt rammet spesielt hardt av krisen, både når det gjelder infeksjonsnivåer og sektorpåvirkning på viktige tjenester og eksportorienterte områder. IMF spår en katastrofal reduksjon i BNP på -10,2 % i 2020. Dette er fremdeles en mindre reduksjon enn hva man har opplevd i Spania og Italia (+12 %), men reduksjonen er mindre enn hva de erfarer i Tyskland (med -7,8 %). Storbritannia har også ekstra usikkerhetsmomenter knyttet til Brexit, og COVID-19 har gjort det vanskeligere enn noen gang å oppnå tilfredsstillende handelsavtaler innen «overgangen» utløper i desember.

Hvilke næringer blir berørt i en lavkonjunktur?

Vi har fulgt nøye med på COVID-19 sin innvirkning på forskjellige leverandører. Trendene vi ser i vårt datagrunnlag samsvarer godt med observasjoner i markedene generelt.

Bygg- og anleggssektoren var en av de hardest rammede næringene i de tidlige stadiene av krisen. I henhold til våre data hadde kun 42 % av byggesektoren muligheten til å jobbe fra hjemmekontor. Selv nå når de fleste byggeplasser kan åpne igjen, står sektoren overfor utfordringer med utsatte prosjekter, synkende etterspørsel og følgelig kontantstrømproblemer. Det forventes sterk reduksjon i bygging av kontor og fabrikklokaler under lavkonjunkturene da vi ser en økende trend av at ansatte jobber fra hjemmekontor.

Kraftforsyningssektoren har taklet krisen bedre enn mange andre sektorer, ettersom etterspørselen ikke har blitt redusert i samme grad. Dessuten har sektoren blitt ansett som «essensiell» og har vært underlagt færre begrensninger i driften. Våre data viser at 75 % av arbeidsstyrken i kraftforsyningsbransjen har blitt ansett som nødvendig arbeidskraft, men også her er det usikkerhet knyttet til konjunkturnedgang. Sektoren vil fortsatt føle effekten av lavere aktivitet i økonomien og mindre investeringer.

Transportbransjen er en av sektorene som er absolutt hardest rammet. I tre måneder stoppet luftfarten opp i store deler av verden, og myndighetene advarer fortsatt folk mot å bruke offentlig transport med mindre det er nødvendig. Investeringer i transportinfrastruktur vil bli redusert når regjeringene har utfordringer knyttet til sine økende underskudd. Jobbing fra hjemmekontor vil antagelig bli mer utbredt etter krisen, og etterspørselen etter kollektivtransport og forretningsreiser vil forbli redusert.

Olje- og gassindustrien lider mindre når det gjelder direkte påvirkning, men kollaps i etterspørsel og resultatet av at man unnlot å kutte forsyningene i tilstrekkelig grad, førte til et fall i prisene tidlig i 2020. Selv om det har tatt seg opp igjen siden dette, er det fortsatt stor usikkerhet, og mange gjeldstyngede produsenter har allerede måttet avvikle driften. Dette er mest tydelig i USA. Industrien har kalkulert at opptil 30 000 jobber kan være utsatt og dette setter forsyningskjeden under ekstra press.

Tre tips for å sikre leverandørkjeden din mot konjunkturnedgang.

  1. Planlegg en strategi for nedgangstider. Definer dine kortsiktige og langsiktige mål under en lavkonjunktur, og prioriter forretningskritiske prosesser som en del av din bedrifts kontinuitetsplanlegging. Vurder å kutte kostnader, se nøye på markedet og forsyningskjedene, og dra full nytte av statlig støtte mens du ser mot langsiktig strategi og vekstmuligheter.
  2. Invester i teknologi. Automatisering og arbeidsflytverktøy kan føre til vekst – selv under nedgangstider. Øk produktiviteten og stabiliteten mens du reduserer svingningene innen virksomheten din. Teknologiinvesteringer har absolutt gitt gevinst under COVID-19-krisen, da det var mulig å distansere seg fysisk ved hjemmearbeid og under produksjon.
  3. Bruk leverandørkunnskap for å forstå risiko. Ta deg tid til å knytte kontakt med leverandørene dine. Bruk av verktøy som Achilles Insights-dashboard kan gi omfattende innsikt i den økonomiske tilstanden og skjult risiko i din leverandørkjeden.

Å kunne identifisere risiko i forsyningskjeden vil gi deg den innsikt du trenger for å ta informerte og overveide beslutninger, og sikre leverandørkjeden din mot konjunkturnedgang.  Kontakt vårt ekspertteam for mer informasjon.

← Artikkel