Kontaktskjema
En ressurs for planlegging av forretningskontinuitet under covid-19 krisen

Artikkel

En ressurs for planlegging av forretningskontinuitet under covid-19 krisen

Det er ikke feil å si at under COVID-19 krisen har opplevd en tid med utfordringer. Forretningskontinuitet er i fokus for mange bedrifter, og leverandørkjedene må være fleksible for å imøtekomme dramatiske endringer i etterspørsel og arbeidsforhold når vi snart returnerer til en «ny normal».
Fra drift til styring av ressurser, møter virksomheter nye utfordringer.
I mars 2020 lanserte vi en internasjonal undersøkelse som gikk ut til hundrevis av selskaper vi jobber med.
I denne rapporten skisserer vi nøkkeltrendene i en rekke sektorer og geografiske områder som avdekker hvordan organisasjoner forberedte seg og responderte på den globale coronavirus-pandemien. Denne rapporten gir et innblikk i hvordan du kan være bedre forberedt på det uventede.
Hva har vi så lært av disse utfordrende tidene, som kan gjøre oss bedre rustet for fremtiden?

Samarbeid er nøkkelen i forhold til kontinuitetsplanlegging

Det er en høy grad av tillit til at organisasjoner er transparente i forhold til risiko og at de har pålitelige rutiner for skadebegrensning, og dette er stort sett gjeldende på tvers av regioner og sektorer.
Nivået på samarbeid med leverandørkjedene for å redusere skadeomfanget av COVID 19 er imidlertid relativt lavt. Organisasjoner har informert leverandørkjedene om tiltakene de tar for å opprettholde virksomheten under COVID 19, men engasjerer seg ikke aktivt for å sikre forsyningen. Dette representerer en risiko som er verdt å merke seg. Mangel på engasjement i forhold til leverandørkjeden eller synlighet i leverandørkjeden er en vanlig årsak til at effekten av forandringene eskalerer. Organisasjoner som har et klart syn og velger samarbeid som en tilnærming til leverandørbasehåndtering klarer seg ofte best i kriser. De er også i stand til å returnere til normal virksomhet mer effektivt når krisen er over.

Last ned en kopi av hele rapporten for å få en mer detaljert oversikt over resultatet av undersøkelsen

 ← Artikkel