Arbeidsflytverktøy

Det er vanskelig nok å håndtere leverandørkjeden om du ikke også må takle utallige ikke-intuitive og frakoplede systemer.
Drevet av innsikt

Gjør prosessene smartere, enklere og mer effektive

Back to all products

Vi kan hjelpe innkjøperne med å gjøre anskaffelsesprosessen mindre tids- og arbeidskrevende – i alt fra prekvalifisering av leverandører til etterlevelse og anbud. Ved å samle inn og verifisere leverandørdata og automatisere viktige deler av de interne prosessene hjelper vi deg med å gjøre arbeidsflytene mer pålitelige og forutsigbare.

Effektiv risikostyring er umulig uten oversikt. Ineffektive og kompliserte datasamlings- og behandlingssystemer gjør det vanskeligere å gjøre innsikt om til handling. Vårt ekspertteam jobber på tvers av bransjer i hele verden og har erfaring med å jobbe med alle slags typer leverandørkjeder. Arbeidsflytverktøyene reduserer hvor mye tid du bruker på å innhente og verifisere data, slik at du kan drive virksomhet på en mer strategisk måte.

Behandling for leverandørdata koster millioner hvert år, og mange bedrifter bruker mer enn

10 $

per leverandør årlig for å administrere leverandørinformasjon
Gartner 2015

Fordeler

Hever standardene på arbeidsplassen

Vi hjelper deg med å løse utfordringene for arbeidsflyt

Hovedelementer

Slik fungerer det

Vår portefølje er utviklet for å bedre resultater og redusere risiko – i alt fra anskaffelsesprosessen til eksisterende relasjoner.

Achilles BuildingConfidence gir Skanska verdi i form av synlighet og transparens i leverandørkjeden og setter søkelys på de viktigste risikoområdene.»

Date Turner, leder for innkjøp og leverandørkjede – Skanska UK


Finn ut mer
Pakker

Velg pakken som passer for deg

Siden du er interessert i arbeidsflytverktøy