Verktyg för arbetsflöden

Det är svårt nog att hantera leverantörskedjan utan att behöva arbeta med flera olika system som är svåra att förstå.
Insiktsstyrd

Gör processerna smartare, enklare och effektivare

Back to all products

Vi hjälper inköpare att göra upphandlingsprocessen mindre tidskrävande och arbetsintensiv med stöd för allt från kvalificering till regelefterlevnad och att inleda anbud. Vi samlar in och verifierar leverantörsuppgifter och automatiserar viktiga delar av era interna processer, så att arbetsflödet blir driftsäkert och förutsägbart.

Effektiv riskhantering är omöjlig utan översikt. Det är svårt att förvandla insikt till handling med ineffektiv datainsamling och svårhanterliga ledningssystem. Våra expertteam har erfarenhet av alla typer av leverantörskedjor och arbetar inom alla branscher över hela världen. Med våra verktyg för arbetsflöden frigörs tid från att samla in och verifiera data som i stället kan läggas på strategiskt arbete.

Hantering av leverantörsuppgifter kostar företag miljoner varje år och många företag spenderar över

10 $

per år på att hantera leverantörsinformation.
Gartner 2015

Fördelar

Höjer standarder på arbetsplatsen

Vi hjälper er att lösa problem med arbetsflöden

Funktioner

Så här fungerar det

Våra tjänster bidrar till att förbättra resultat och minska risker under hela processen, från upphandling till befintliga relationer.

”Achilles BuildingConfidence ger Skanska en tydlig insyn i leverantörskedjan och belyser de viktigaste riskerna.”

Dale Turner, chef för upphandling och leverantörskedja – Skanska UK


Mer information
Paket

Välj det paket som passar bäst

Eftersom du är intresserad av verktyg för arbetsflöden