Komma i kontakt
Varför behöver er organisation investera i lärande och utveckling?

Artikel, Branschinsikter

Varför behöver er organisation investera i lärande och utveckling?

Bristen på kompetens, som påverkar många av Storbritanniens största branscher, har hamnat på löpsedlarna ofta de senaste åren. Organisationer som söker efter folk upplever att kandidater inte har den kompetens de söker. Enligt en rapport från Internationella arbetsorganisationen (IOL) är det en prioritering för G20-länderna att utrusta arbetskraften med den rätta kompetensen ‒ små och medelstora företag bör göra samma prioritering.

Vad bör organisationer göra för att förhindra att den nuvarande situationen med kompetensbrist blir värre?

Hur stort problem är brist på kompetens?

Förra året konstaterade den brittiska fackföreningen Union of Construction, Allied Trades and Technology att den rådande bristen på kompetens i Storbritannien är den största på över tre årtionden. Fackföreningens generalsekreterare, Steve Murphy, säger: ”Bristen på kompetens är en direkt följd av att branschen inte har investerat i framtiden. Hela tänkesättet i byggindustrin präglas av ett fokus på att maximera den kortsiktiga vinsten.”

Organisationer måste investera i lärande och utveckling för att förbereda sig på framtiden. De måste satsa på medarbetare som med rätt kompetens, inställning och kunskap direkt och positivt kan påverka organisationens tillväxt. En analys av rapporten från ILO, utförd av McKinsey, visade att många organisationers största svaghet är just oförmågan att investera i lärande och utveckling för att öka medarbetarnas kompetens. Som en konsekvens kan de gå miste om nya affärsmöjligheter. Organisationer måste investera tid, pengar och resurser på att rusta sina medarbetare för framtiden.

Analysen antydde också att små och medelstora leverantörer bör ta större ansvar för sin egen framgång ‒ något de kan göra om medarbetarna har den kunskap och kompetens som kunderna efterfrågar. Forskning har visat att utbildning gör att det är sex gånger mer sannolikt att anställda anser att företaget de jobbar på är en bra arbetsplats.

Leverantörer bör inte heller underskatta betydelsen av så kallade ”mjuka färdigheter”, som kommunikation. De är nämligen avgörande för att effektivt kunna samarbeta med kunder och slutföra projekt till högsta möjliga standard.

E-lärande med Achilles

Vi på Achilles har tagit kompetensbristen i Storbritannien på allvar. Leverantörernas behov av att öka medarbetarnas kompetens ledde till att vi utvecklade Achilles e-lärandeplattform tidigare i år.

Plattformen erbjuder ett brett utbud av kurser för upphandlingsansvariga samt små och medelstora företag. Den ger företag möjlighet att öka kunskapen om upphandlingsbestämmelser och anbudsförfarandet ‒ målet är att hjälpa dem att öka sina chanser att säkra nya kontrakt.

Det finns flera fördelar med e-lärande, bland annat följande:

Du kan logga in till plattformen när du har tid, vilket innebär att du inte behöver förlora en hel arbetsdag för att närvara vid en särskild session.

Du kan växla mellan olika moduler och när som helst friska upp kunskaperna inom ett visst område.

Du lär i din egen takt när det passar dig själv.

Du kan använda plattformen som en referens efter att du har slutfört en modul, vilket som gör plattformen till en praktisk långsiktig resurs.

Forskning har dessutom visat att e-lärande minskar svårigheter associerade till traditionella former av lärande med mellan 25 och 55 procent. Svårigheterna inkluderar pressen att slutföra en modul inom en viss tid och att få tid att studera samtidigt som man arbetar. Därmed hjälper e-lärande individer att behålla kunskapen på lång sikt, och gör det möjligt för dem att lära i sin egen takt.

Om du vill få reda på mer om hur du höjer dina anställdas kompetens med hjälp av Achilles fyller du i det här formuläret så hör en medlem ur vårt team av sig till dig.

← Artikel