Komma i kontakt
Fråga experten: Flyktingkrisen – hur kan vi alla hindra att den leder till en modernt slaveri-katastrof?

Artikel, Branschinsikter

Fråga experten: Flyktingkrisen – hur kan vi alla hindra att den leder till en modernt slaveri-katastrof?

Den mänskliga katastrofen som kriget i Ukraina har lett till kan ses dagligen på radio, tv och sociala medier världen runt. Men allteftersom migrationen av flyktingar fortsätter i hela Europa har många icke-statliga organisationer och välgörenhetsorganisationer uttryckt oro för att risken för människohandel och modernt slaveri kommer att öka enormt när det gäller utsatta ukrainska flyktingar.

I denna ”Fråga experten” ger Adam Whitfield, chef för strategin för säkerhetssäkring hos Achilles, en inblick i hur företag kan ta ansvar för att se till att modernt slaveri inte förekommer i deras leverantörskedja.

  • Vilka är de farhågor som uppstått runt krisen i Ukraina, sett ur ett perspektiv på modernt slaveri?

Sedan invasionen av Ukraina började har över 5 miljoner människor (främst kvinnor och barn) flytt från konflikten genom att resa till grannländer som Polen, Rumänien och Slovakien. Denna väldiga migration har föranlett många ledande grupper mot människohandel att belysa hur utsatta de som flyr landet är efter rapporter om försök att utnyttja kvinnor och flickor för människohandel. Människohandlarna tar chansen att utnyttja fördrivna människor som befinner sig i okända omgivningar och har lämnat sina liv bakom sig med kort varsel.

Många välgörenhetsorganisationer, som Unseen UK med sitt resurspaket för att stödja ukrainska flyktingar, uttrycker med rätta en oro för att de som söker skydd kan falla offer för kriminella gäng runt om i Europa, vare sig dessa erbjuder bostäder, arbetsmöjligheter eller resor vidare till andra länder. Situationen förvärras när människor har få anknytningar till landet, begränsad förståelse av språket och kan ha lämnat kvar viktiga dokument under flykten. Detta i kombination med krigets dimridåer ökar risken för att ukrainska flyktingar hamnar i modernt slaveri.

Man borde också överväga riskerna förknippade med de som söker en tillflyktsort i Storbritannien. Genom vårt etiska affärsprogram har vi sett hur ett stort antal östeuropeiska arbetare har utnyttjats på grund av bristande kunskaper om arbetsrätt eller -lagar i Storbritannien. Det enorma gensvaret på att ge husrum åt flyktingar i brittiska hem är heller inte problemfritt. Om inte grundliga kontroller av sponsorerna utförs finns det risk för att gäng eller individer utnyttjar systemet.

  • Vilka åtgärder borde företag vidta för att säkerställa att det inte finns något modernt slaveri i deras leverantörskedja?

Som ett minimum bör företag samarbeta med leverantörskedjan för att förstå förfarandena deras leverantörer har antagit för att förebygga modernt slaveri. Samla information om deras aktiviteter för att förhindra modernt slaveri inom leverantörskedjan.

Det är viktigt att inse att detta är den minsta nödvändiga åtgärden och bör kombineras med utvärdering och utfrågning av leverantörskedjan för att bedöma vilka kontrollförfaranden som finns. I kombination med aktivt engagemang och stöd för utbildningsaktiviteter och informationskampanjer. Hur kan till exempel era egna anställda och leverantörerna identifiera potentiella fall av modernt slaveri? Om de anställda identifierar problem, känner de till vilka rapporteringsmekanismer de kan använda?

”Skapandet av en transparent och samarbetande leverantörskedja som är engagerad i att kontinuerligt förbättra kontrollförfaranden och medvetenhet kanske inte utrotar problemet helt, men det bidrar till att förebygga det så mycket som möjligt”, säger Adam.

Om ni har farhågor för någon potentiell form av modernt slaveri i ert företag och skulle vilja övervaka alla i leverantörskedjan, även underleverantörer, så att ni vet att de behandlas rättvist, ska ni kontakta vårt team av experter.

← Artikel