Kontaktskjema
Spør eksperten: Flyktningkrisen – slik kan vi alle forhindre at dette blir en moderne slaverikrise

Artikkel, Bransjeinnsikt

Spør eksperten: Flyktningkrisen – slik kan vi alle forhindre at dette blir en moderne slaverikrise

Den humanitære katastrofen som følge av krigen i Ukraina gjenspeiles i media og på sosiale medier hver dag verden over. Men i takt med at flyktningbølgen vedvarer over hele Europa, har ikke-statlige og ideelle organisasjoner uttrykt bekymring. De mener at faren for menneskesmugling og moderne slaveri vil stige eksponentielt etter hvert som sårbare ukraniske flyktninger blir en målgruppe.

I denne utgaven av Spør eksperten vil Adam Whitfield, Head of Assurance Strategy hos Achilles, gi råd om hvordan bedrifter kan ta ansvar for å sikre at de ikke har moderne slaveri i sin leverandørkjede.

  • Når det gjelder moderne slaveri, hva er bekymringene i forbindelse med krigen i Ukraina?

Siden Ukraina ble invadert, har mer enn 5 millioner mennesker (hovedsakelig kvinner og barn) rømt fra konflikten ved å reise til naboland som Polen, Romania og Slovakia. Denne enorme flyktningbølgen har fått mange ledende grupper som jobber mot menneskehandel, til å understreke sårbarheten til de som rømmer fra landet, i kjølvannet av rapporterte forsøk på å lure kvinner og jenter inn i menneskehandel. Menneskehandlere benytter anledningen til å utnytte fordrevne mennesker i ukjente omgivelser, som har forlatt livene sine på kort varsel.

Mange ideelle organisasjoner, som Unseen UK med sin ressurspakke for å støtte ukraniske flyktninger, har med rette uttrykt sin bekymring for flyktninger som kan bli ofre for kriminelle gjenger over hele Europa. Disse kan lokke med blant annet husly, arbeidsmuligheter eller reiser videre til andre land. Situasjonen forverres når folk har lite tilknytning til landet, begrenset språkforståelse og muligens har etterlatt viktige dokumenter da de flyktet. Kombinert med krigens kaos øker dette faren for at ukrainske flyktninger blir utsatt for moderne slaveri.

Det bør også tas hensyn til farene knyttet til de som søker tilflukt i Storbritannia. Gjennom vårt program for etisk forretningsvirksomhet har vi sett et stort antall østeuropeiske arbeidere som har blitt utnyttet på grunn av manglende kjennskap til Storbritannias arbeidstakerrettigheter eller lovverk. Det at så mange har tilbudt seg å huse flyktninger i private hjem i Storbritannia, er heller ikke uproblematisk. Med mindre alle sponsorer kontrolleres grundig, er det også en fare for at gjenger eller enkeltpersoner kan utnytte ordningen.

  • Hvilke tiltak bør bedrifter iverksette for å sørge for at det ikke forekommer moderne slaveri i leverandørkjeden deres?

Som et minimum bør bedrifter samarbeide med leverandørkjeden sin for å forstå prosessene leverandørene har iverksatt for å forhindre moderne slaveri. Ved å innhente informasjon om aktivitetene deres kan man forebygge moderne slaveri i leverandørkjeden.

Det er viktig å forstå at dette er et minstekrav, og at det bør kombineres med vurdering av og undersøkelser i leverandørkjeden for å vurdere de eksisterende aktsomhetsprosessene. Aktivt engasjement og støtte til opplæringsaktiviteter eller bevisstgjøringskampanjer er også viktig. For eksempel: Hvordan kan dine egne ansatte og leverandører gjenkjenne potensielle tilfeller av moderne slaveri? Hvis personalet oppdager problemer, kjenner de til hvilke rapporteringsmekanismer de bør bruke?

«Å skape en åpen og samarbeidsbetont leverandørkjede som arbeider kontinuerlig for å forbedre aktsomheten og forståelsen, vil kanskje ikke utrydde problemet fullstendig, men det vil bidra til å forebygge det så mye som mulig», ifølge Adam.

Hvis du er bekymret for potensielle farer for moderne slaveri i bedriften din og ønsker å overvåke alle i leverandørkjeden din, inkludert underleverandører, for å sørge for at de blir rettferdig behandlet, kan du ta kontakt for å snakke med ekspertteamet vårt.

← Artikkel