Komma i kontakt
Projektet Ny vattenförsörjning Oslo – hur kan leverantörer förbereda sig på att vinna kontrakt före 2028?

Branschinsikter

Projektet Ny vattenförsörjning Oslo – hur kan leverantörer förbereda sig på att vinna kontrakt före 2028?

Projektet Ny vattenförsörjning Oslo

Oslo kommun har ambitiösa miljö- och klimatmål. Med siktet inställt på att minska utsläppen av växthusgaser med 95 procent till 2030, i förhållande till nivåerna 2009, tar sig Oslo kommun an utmaningen att möta en ökande  urbanisering samtidigt som man fortsätter att minska utsläppen. Oslo är den snabbast växande staden i Europa och står inför en kraftig befolkningsökning. Kommunen vidtar därför åtgärder för att säkerställa att man både kan bidra till att minska globala växthusgasutsläpp och minimera de effekter en varmare planet har på  .

Oslo får 90 procent av sitt vatten från insjön Maridalsvannet och det innebär allvarliga konsekvenser för stadens växande befolkning om det blir ett avbrott i vattenförsörjningen. För att minska risken ska Prosjektet ny vannforsyning Oslo bygga en vattenförsörjningsreserv som är tillräckligt stor för att förse alla Oslos invånare med rent dricksvatten. Projektet ska vara klart 2028 och kommunen har satt upp strikta regler för projektets metoder för att säkerställa att det följer kommunens klimatambitioner.

En av världens ledande byggkoncerner, Skanska, har tilldelats ett kontrakt värt 320 miljoner dollar för det förberedande arbetet. Skanska använder Achilles för att kvalificera leverantörernas hållbarhetsmeriter. Skanska har ett starkt fokus på grön utveckling, vilket innebär att företag som vill bjuda på kontrakt behöver ha hållbara metoder i hela sin verksamhet.

Projektet

Planerna omfattar att borra en ny tunnel från Vefsrud genom kommunerna Lier, Hole och Bærum till Huseby där en toppmodern vattenreningsanläggning ska byggas under Husebyskogen. Kostnaden uppskattas till 1,36 miljarder dollar och projektet ska vara helt elektriskt. Detta är första gången den här typen av projekt har godkänts i Norge.

Eftersom många existerande borrlösningar använder fossila förbränningsmotorer har Oslo kommun och den norska miljövårdsmyndigheten, som har tilldelat projektet klimatbidrag, satt upp strikta mått för de metoder som får användas i  .

Projektet ska vara helt fossilfritt. Alla byggplatser ska gå på elektricitet och andra hållbara energikällor. Borrningen av den 19 km långa tunneln medför två stora utmaningar för projektets hållbarhetsambitioner i form av avfall och sprängningar. Eftersom totalt 1,2 miljoner kubikmeter berggrund ska grävas ut blir transport och drift av borrutrustning utan att öka koldioxidutsläpp en utmaning.

För att klara detta ska alla tunnelborrmaskiner och borriggar vara elektriska. Dessa ska manövreras och drivas, tillsammans med andra transportmedel i projektet, med hjälp av elektriska transportband och lok. Liknande krav gäller bortförsel av sprängmassor, som ska lastas och transporteras bort från byggplatserna med elektriska lastare och transportmedel.

Hitta rätt leverantörer

Prosjekt ny vannforsyning är ett flaggskeppsprojekt som visar hur städer kan hantera utmaningen med ökande urbanisering på ett sätt som minskar utsläppen. Men Oslo är långt från den enda staden som tar sig an klimatutmaningar.

Företag som Skanska använder Achilles för att hitta erfarna och framåttänkande entreprenörer baserat på styrkan i deras hållbarhetsmått och efterlevnadsnivåer. När städer tar sig an utmaningarna som följer med klimatförändringarna krävs en hållbarare infrastruktur. Genom att använda Achilles för att identifiera och hantera hållbara leverantörer kan Skanska hitta rätt entreprenörer till att utföra stora infrastrukturprojekt.

Över 2 500 anbudsmöjligheter publiceras varje vecka i Official European Journal (OJEU) och på FTS-tjänsten (Find A Tender Service), vilket gör det svårt för erfarna entreprenörer att presentera sig och synas bland rätt entreprenörer. Achilles Supplier’s NOTiCE hanterar detta genom att skicka rätt anbud direkt via e-post. Supplier NOTiCE bevakar anbudsdatabaser både i EU och Storbritannien och skickar genast ett meddelande, baserat på era nyckelord och kriterier, när rätt möjlighet dyker upp.

Genom att gå med i Achilles kan ni visa upp era hållbarhetsmeriter och erbjuda era tjänster till morgondagens projekt.

← Branschinsikter