Komma i kontakt
Achilles introducerar nya modulen för koldioxidhantering 

Artikel, Branschinsikter, Produktuppdateringar

Achilles introducerar nya modulen för koldioxidhantering 

Att göra koldioxidhantering enklare

Achilles är mycket glada över att meddela lanseringen av vårt senaste tillskott till MyAchilles, Koldioxidhanteringsmodulen. Modulen har utformats för att erbjuda företag ett mycket effektivt och smidigt sätt att mäta och övervaka sina koldioxidutsläpp samt underlätta delning av koldioxidhantering och utsläppsdata. Den nya Koldioxidhanteringsmodulen är särskilt viktig för organisationer som vill fånga upp Scope 3 (indirekta) utsläpp över hela sin leveranskedja.

I detta inlägg delar vi information om Achilles Koldioxidhanteringsmodul och hur den kan göra skillnad för våra kunder.

Vad gör den nya Koldioxidhanteringsmodulen?

Achilles Koldioxidhanteringsmodul är en uppsättning frågor som Achilles leverantörer kan besvara för att visa sin mognad inom koldioxidhantering och de åtgärder de vidtar för att hantera växthusgasutsläpp.

Modulen gör det möjligt för organisationer att fånga upp detaljer om sina växthusgasutsläpp och dela den informationen med kunder för att uppfylla det ökande fokuset på hantering och minskning av utsläpp över hela leveranskedjan och underlätta delning av koldioxidhantering och utsläppsdata.

Modulen gör det möjligt för företag att visa att de är medvetna om vikten av att minska växthusgasutsläpp, visa sin medvetenhet genom att dela planer och framsteg och, viktigast av allt, möjliggöra för köpande organisationer att skapa synlighet för sin Scope 3-koldioxidavtryck.

Viktiga funktioner i Koldioxidhanteringsmodulen:

Koldioxidmodulen gör det enklare för leverantörer att komma igång med mätning och hantering av koldioxid och ger köpande organisationer en detaljerad bild av mognaden hos sin leverantörsbas. Här är den nyckelinformation som Koldioxidhanteringsmodulen fångar:

  1. Mätning av växthusgaser
  2. Verifiering/revision från tredje part
  3. Dokumentation av ledningssystem
  4. Energihantering t.ex. ISO50001
  5. Koldioxidhantering t.ex. enligt 14064
  6. Anpassning till vetenskapsbaserade mål
  7. Offentliggörande av växthusgaser
  8. Netto-noll-plan och kompensation

Viktigt är att den nya Koldioxidhanteringsmodulen från Achilles är ett hjälpsamt första steg mot koldioxidhantering. Användare av Koldioxidhanteringsmodulen kan när som helst välja att uppgradera till Achilles Carbon Reduce (driven av Toitu) -lösningen, vilket ger ett formellt och vetenskapligt baserat sätt att mäta och minska koldioxidutsläpp samt oberoende verifierade data som krävs för att följa lagstiftning och uppfylla kraven för rapportering och offentliggörande. Genomsnittligt hjälper Carbon Reduce företag att minska sina Scope 1, 2 och 3-utsläpp med i genomsnitt 50 % inom 5-6 år.

Vad får du ut av det?

Som leverantör ger Koldioxidhanteringsmodulen ett enkelt sätt att uppfylla energiköparens ökande krav på mätning och övervakning av Scope 3-utsläpp. Koldioxidutsläpp kan rapporteras tillsammans med annan förkvalificerings- och överensstämmelsesinformation så att det kan vara lättillgängligt för köpare och potentiella kunder på ett ställe.

Precision i spårningen av växthusgasutsläpp som möjliggör kostnadseffektiv datainsamling.

Efterlevnad av branschstandarder och strömlinjeformade processer för effektivitet.

Konkurrensfördel genom att visa ditt miljöansvar.

Som köpare får du en tydligare bild av dina leverantörers utsläpp samtidigt som du minimerar risker och förbättrar effektiviteten. Koldioxidrelaterad data från flera leverantörer kan sammanställas för att stödja köpare som vill bedöma prestandan i sin leveranskedja.

Få omfattande insikter i leverantörens växthusgasutsläpp över Scope 1, 2 och 3.

Säkerställ överensstämmelse och minimera risker genom att ha en klar förståelse för din leveranskeds koldioxidpåverkan.

Strömlinjeforma dina rapporteringsprocesser med standardiserad, pålitlig data.

För att lära dig mer om hur Koldioxidhanteringsmodulen kan hjälpa dig att komma igång på din resa för att minska dina utsläpp, kontakta oss genom kontaktformuläret.

Kontakta oss med dina frågor om Koldioxidmodulen