Komma i kontakt
Därför tas snart 20 miljoner elfordon ur produktion

Artikel, Branschinsikter

Därför tas snart 20 miljoner elfordon ur produktion

Energiomställningen skapar en större betoning på hållbarare sätt att resa. Med detta växer elfordonsmarknaden för att möta den stigande efterfrågan. Mellan april och september 2021 sköt den globala elfordonsförsäljningen i höjden – bara i Europa och Kina registrerades 2,2 miljoner nya bilar. Och detta var redan innan amerikanska Tesla avslöjade sitt mål på 20 miljoner elfordon om året senast 2030.

Men allt större risker i leverantörskedjan kan snart sätta käppar i hjulet för utvecklingen. Samtidigt som batteriproduktionen har ökat snabbt de senaste åren – 33 procent sedan 2019 – har råvaror som är nödvändiga i tillverkningen blivit allt svårare att köpa in, och då framför allt litium.

Oöverträffad belastning på litiumtillgångar

Som vi berättar i vår senaste Supply Chain Resilience Index-rapport skapar bristen på litium problem för tillverkare i hela fordonsindustrin och detta bidrar till en resilienspoäng i leverantörskedjan på 44,9 – nästan fem poäng över gränsen för ”hög risk” som ligger på 40 procent.

År 2030 förväntas efterfrågeöverskottet för litium att ligga någonstans mellan en halv och 1,5 miljon ton om året. Det innebär att efterfrågan på denna avgörande komponent i batteritillverkning blir betydligt högre än utbudet.

Det är viktigt att förstå att problemet inte beror på bristande tillgång på litium utan snarare på bristande kapacitet att utvinna resursen. Trots att det redan pågår en omfattande gruvdrift så måste även svårtillgängligare källor utvinnas för att utbudet ska öka tillräckligt. Det är en dyrare och energiintensivare process som onekligen kommer att leda till prisfluktuationer.

Störningar i leverantörskedjan och prishöjningar har redan börjat. Priset på litium steg med nästan 500 procent i fjol. Saker blir inte bättre av att priset på nickel – en annan nödvändig komponent i elfordonsbatterier – också har skjutit i höjden. Rysslands invasion av Ukraina har skapat stora störningar i hela den globala leverantörskedjan och nickel tillhör råvaruunderskottet som har uppstått.

Hur påverkar underskottet elfordonsproduktionen?

Eftersom leverantörskedjor är så instabila väcks frågor om vad detta innebär för den framtida elfordonsmarknaden. I vår rapport försöker vi klargöra detta genom att visa några prognoser från Centre for Automotive Research (CAR). Rapportens slutsats är att marknaden för bilbatterier inte uppnår jämvikt förrän tidigast 2030. Det betyder att chipbristen kan minska bilproduktionen med upp till 10 miljoner bilar från 2021 till 2023, och nya rapporter tyder på att antalet elfordon som tas ur produktion mellan 2022 och 2029 kan dubbleras till 20 miljoner.

Elfordonstillverkare står nu inför två val som ställer dem mellan hammaren och städet. Det finns möjligheter för elfordonsbatterier att gradvis gå över till en nickelfri design som LFP, men resultatet kan vara lägre prestanda framöver. Elfordonsmarknaden måste alltså finna sig i att antingen sakta ner elfordonsproduktionen eller potentiellt minska batterieffektiviteten för att hantera leverantörskedjan. Detta har i sin tur följder för mängder av olika företag som vill byta till fordon med lägre utsläpp för att uppnå sina bredare mål för koldioxidminskning.

Om ni behöver hjälp för att hantera utmaningarna i leverantörskedjan för elfordon kontakta oss för att tala med vårt expertteam.

← Artikel