Kontaktskjema
Hvorfor 20 millioner elbiler snart blir tatt ut av produksjon

Artikkel, Bransjeinnsikt

Hvorfor 20 millioner elbiler snart blir tatt ut av produksjon

Overgangen til grønn energi innebærer økt fokus på mer bærekraftig transport. Det har medført økt etterspørsel og rask vekst i elbilindustrien. Fra april til september 2021 var det en eksplosiv økning i salget av elbiler på verdensbasis, og Europa og Kina sto alene for 2,2 millioner nye biler. Og det er før amerikanske Tesla kunngjorde sitt eget mål om 20 millioner elbiler per år innen 2030.

En økende risiko i leverandørkjeden kan imidlertid bremse utviklingen ganske snart. Selv om batterikapasiteten er kraftig forbedret de siste årene – opp 33 % siden 2019 – har råmaterialene som kreves for å produsere batteriene, blitt mye vanskeligere å få tak i. Det gjelder særlig litium.

Rekordstor knapphet på litium

Som vi skrev i vår forrige Supply Chain Resilience Index-rapport, skaper litiummangelen hodebry for hele bilindustrien og har bidratt til at leverandørkjedenes tilpasningsdyktighet ligger på 44,9 % – mindre enn fem prosentpoeng over «høyrisiko»-grensen på 40 %.

Det forventes at overskuddsetterspørselen etter litium innen 2030 vil ligge på mellom en halv million og 1,5 millioner tonn i året, noe som betyr at etterspørselen etter dette helt avgjørende materialet for produksjon av batterier vil være betydelig høyere enn tilbudet.

Det er viktig å være klar over at dette problemet ikke har med mengden tilgjengelige litiumreserver å gjøre, men snarere med utvinningskapasiteten i verden. Til tross for at det drives intens utvinning, må også mindre tilgjengelige kilder utvinnes for å kunne imøtekomme etterspørselen. Det innebærer en mer kostbar og energikrevende prosess som vil drive opp prisen på materialet.

Industrien sliter allerede med prisøkninger og forstyrrelser i leverandørkjeden, og prisen på litium har økt med nesten 500 % det siste året. Og som om ikke det var nok, har prisen på nikkel – en annet viktig råvare i produksjonen av elbilbatterier – også økt til rekordnivåer. Russlands invasjon av Ukraina har skapt ytterligere kaos i den globale leverandørkjeden, og nettopp nikkel er en av råvarene som er direkte berørt av dette.

Hvordan påvirker råvaremangelen elbilproduksjonen?

Nå som leverandørkjedene er såpass sårbare og ustabile, stilles det spørsmål om hvordan det vil påvirke produksjonen av elbiler i tiden som kommer. Rapporten tar for seg dette spørsmålet med prognoser fra Centre for Automotive Research (CAR). De antyder at markedet for elbilbatterier ikke vil være i balanse igjen før tidligst i 2030. Dette og mikrochip-mangelen kan redusere produksjonen av biler med opptil 10 millioner fra 2021–2023, og de siste rapportene antyder at nedgangen i antallet planlagte elbiler fra 2022 til 2029 kan bli doblet til 20 millioner.

Elbilprodusentene befinner seg nå mellom barken og veden og har to alternativer. Det finnes en mulighet for elbilindustrien å gradvis gå over til batterier uten nikkel, slik som LFP, men det kan bety redusert ytelse. Og i så fall vil markedet måtte innfinne seg med færre utrullinger av nye elbiler eller potensielt dårligere batterikapasitet som en del av leverandørkjedestyringen. Dette kan igjen få ringvirkninger for alle bransjene som ønsker å gå over til kjøretøyer med lavere utslipp for å nå sine mål om karbonreduksjon.

Hvis du trenger hjelp med å navigere deg gjennom utfordringene knyttet til elbilindustriens leverandørkjeder, kan du kontakte oss for en samtale med vårt team av eksperter.

← Artikkel