Komma i kontakt
CRSD och EU CS DDD – Vad är skillnaden, och vad betyder de för företag?

Artikel, Branschinsikter

CRSD och EU CS DDD – Vad är skillnaden, och vad betyder de för företag?

Lagstiftare inom Europeiska unionen har varit aktiva under flera år och arbetat med att omstrukturera hållbarhetsrapportering och due diligence. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) är bara två exempel på det arbete regleringsorganen genomför för att förbättra hållbarhet, transparens och organisationers påverkan på globala leveranskedjor.

Denna korta blogg tittar på skillnaderna och relationen mellan due diligence och krav på öppenhet som definierats inom CSDDD och CSRD, samt några av de viktigaste kraven kopplade till lagstiftningen.

Vad är CSDDD?

CSDDD kräver att företag tar ansvar för negativa påverkningar på mänskliga rättigheter och miljön som är förknippade med deras verksamhet, med hjälp av due diligence som ett sätt att identifiera negativa effekter. Den EU-omfattande direktiven kommer att tvinga specifika EU- och icke-EU-företag att etablera riskbaserade processer för due diligence som utvärderar, identifierar, mildrar och rapporterar om negativa påverkningar på mänskliga rättigheter och miljön i deras verksamhet, dotterbolag och leveranskedjor.

Vad är CSRD?

CSRD syftar till att bredda omfattningen av en tidigare direktiv för rapportering om hållbarhet, Non-Financial Reporting Directive (NFRD), samtidigt som standardiseringen och transparensen för hållbarhetsrapportering förbättras. Inom ramen för öppenhetsramen kommer företag att vara tvungna att rapportera om sina sociala och miljömässiga påverkningar, inklusive överväganden för deras uppströms- och nedströmsvärdekedja.

Varför behövs två direktiv?

Det är rimligt att det finns flera likheter mellan de två direktiven. Båda är generellt sett i linje med erkända internationella riktlinjer eller överenskommelser, inklusive OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter och Parisavtalet om klimatförändringar. Båda direktiven delar också liknande mål att minska de sociala och miljömässiga påverkningarna av företagsverksamhet och öka transparensen. Det finns dock vissa skillnader i de avsedda resultaten eller konsekvenserna av varje direktiv.

Skillnader i direktiven

Generellt sett syftar CSRD till att standardisera rapporteringen om hållbarhetsrelaterade ämnen samtidigt som transparensen för de rapporter externa intressenter kan få tillgång till ökar. Det fastställer en tydlig rapporteringsram som organisationer måste redovisa mot. Rapporterna kommer också att genomgå en form av försäkran för att bedöma informationens riktighet i rapporten.

CSDDD pålägger företag att vidta åtgärder för att utvärdera och förbättra hållbarhetsprestandan för deras organisation och deras leveranskedjor. Företag måste genomföra due diligence-åtgärder som är proportionerliga mot sammanhanget av deras verksamhet och deras leveranskedjor. Det är direkt inriktat på att identifiera och mildra eventuella miljömässiga eller socialt skadliga effekter som är förknippade med företagets verksamhet.

Det kan hävdas att CSDDD var den mer naturliga föregångaren till CSRD, som ger organisationer en skyldighet att identifiera de sociala och miljömässiga konsekvenserna av deras verksamhet och rapportera om dem. Men i slutändan kräver både CSRD och CSDDD att organisationer överväger och rapporterar om deras miljö- och sociala påverkan, inklusive åtgärder som har vidtagits för att hantera problemen.

För ytterligare information om båda direktiven, se Achilles CSDDD Whitepaper.

Ordna en tid för att prata med en ESG-expert