Komma i kontakt
Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) 

Artikel, Branschinsikter, Branschinsikter

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) 

Hållbarhetens värld är full av förkortningar och det verkar inte avta. I oktober 2023 trädde övergångsfasen för Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) in i den europeiska regleringslandskapet för hållbarhet.

Med andra regleringsutvecklingar mot slutet av 2023, inklusive omröstningen om Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) och godkännandet av European Sustainability Reporting Standards (ESRS), kanske CBAM har undgått din uppmärksamhet. Vår CBAM-blogg kommer att hjälpa till att besvara några av de viktiga frågorna du kan ha; Vad det är, varför det är viktigt, vem som påverkas, vad du behöver göra och hur vi kan hjälpa.

Vad är CBAM?

CBAM är världens första koldioxidgränsskatt på koldioxidintensiva produkter. CBAM har införts av Europeiska unionen (EU) med syftet att minska ’koldioxidläckaget’ som är förknippat med import av vissa varor från tredje länder till den europeiska marknaden.

Inledningsvis kommer varor från högemitterande sektorer, inklusive cement, gödselmedel, järn och stål, aluminium, väte och elektricitet, att få en koldioxidskatt som är kopplad till EU:s system för handel med utsläpp (ETS).

Varför är CBAM viktigt?

CBAM är viktigt eftersom det skapar likvärdiga villkor för priset på koldioxid som släpps ut under produktionen av koldioxidintensiva varor som kommer in i EU. Genom att genomföra CBAM hoppas man att det kommer att stödja EU:s mål att minska koldioxidutsläppen med minst 55 % till 2030.

Lagstiftningen är också viktig eftersom den är den första av sitt slag och kommer att möjliggöra för EU att positionera sig som en internationell ledare i kampen mot klimatförändringarna. Det är förhoppningen att CBAM kommer att uppmuntra utländska producenter att minska utsläppen eller uppmuntra regeringar över hela världen att etablera sina egna koldioxidpriser och främja renare industriella produktionsmetoder.

Vem påverkas av CBAM?

CBAM påverkar företag inom EU som importerar varor från högemitterande sektorer, inklusive cement, gödselmedel, järn och stål, aluminium, väte och elektricitet. Lagstiftningen påverkar också icke-EU-företag som importerar varor till den europeiska marknaden.

Vad måste företag göra?

Under den initiala övergångsfasen, som påbörjades den 1 oktober 2023 och sträcker sig till den 31 december 2025, måste företag som importerar varor till EU rapportera på kvartalsbasis. Rapporten måste inkludera:

  • Energiförbrukning
  • Inbäddade utsläpp (inklusive direkta och indirekta utsläpp)
  • Ursprungsland för importerade varor
  • Koldioxidpris som ska betalas i ursprungslandet

Efter övergångsfasen kommer rapporteringsförpliktelserna att minska i frekvens till en årlig rapporteringscykel (förfallen den 31 maj varje år). Företag kommer också att vara skyldiga att köpa det motsvarande antalet CBAM-certifikat för att täcka de rapporterade inbäddade utsläppen.

Hur Achilles hjälper företag att följa CBAM

Leverantörsengagemang: Vår molnbaserade programvara är översatt till över 20 språk och kompletteras av ett team globala experter som står till förfogande för att tala med leverantörer på ett språk som de förstår. Genom vår hanterade tjänst får våra kunder stöd för att engagera och utbilda sina leverantörer om CBAM, rapportering och beräkning av koldioxidutsläpp.

Datainsamling för koldioxid: Modulen MyAchilles Carbon gör det möjligt för köpande företag som påverkas av förordningen att snabbt och effektivt samla in koldioxiddata från sina leveranskedjor, inklusive data över Scope 1, Scope 2 och Scope 3. Det första steget för att säkerställa korrekt CBAM-rapportering.

Rapportering: Koldioxiddata från leveranskedjan beräknas och är lättillgänglig via plattformen MyAchilles för att stödja kvartalsvisa rapporteringskrav. Vår svit av analysverktyg möjliggör för våra kunder att få de insikter de behöver för att rapportera snabbt och självsäkert.

Koldioxidreduktion och verifiering: Vi slutar inte vid rapporteringen, Achilles Carbon Reduce-programmet är en världsledande tjänst som noggrant verifierar växthusgasutsläpp enligt ISO 14064-1. I genomsnitt kan kunder som använder Achilles Carbon Reduce-programmet förvänta sig att minska valfria koldioxidutsläpp med 50 % under fem till sex år.

Genom att hantera CBAM och andra krav relaterade till leveranskedjan via Achilles, får företag betydande stordriftsfördelar, delar bördan av efterlevnad och sparar betydande kostnader.

Kontakta oss för att diskutera dina behov av CBAM och koldioxidhantering.

Läs mer om hur Achilles stödjer CBAM