Komma i kontakt
Byggindustrins Rundabordslunch

Artikel, Branschinsikter

Byggindustrins Rundabordslunch

Hållbarhet, ESG, Hälsa och Säkerhet samt Kraften i Samarbete

Hall and Wilcox and Achilles Boardroom Lunch Round Table för att diskutera hållbarhet inom den australiensiska byggindustrin hölls den 18 oktober 2023 på Hall and Wilcox-kontoren vid Darling Harbour, Sydney.

Evenemangets Syfte

Övergången till netto noll presenterar en enorm möjlighet för byggsektorn att genomföra en rättvis övergång. Utöver fokus på byggnader och infrastruktur för att stödja en mer hållbar framtid finns det även ökad uppmärksamhet på människor – att prioritera mänskliga rättigheter, inklusive förebyggande av modern slaveri, barnarbete och arbetsmiljö.

Syftet med rundabordssamtalet var att diskutera vad dessa förändringar innebär för byggföretag när de ser framåt och hur ett tvärsektoriellt samarbete kan möjliggöra att branschen effektivare och mer effektivt uppfyller sina hållbarhetsmål.

Deltagare i rundabordssamtalet

Evenemanget var välbesökt av 26 särskilt inbjudna gäster som representerade ledande australiensiska byggföretag, samt Dr. James Cockayne, Anti-Slavery Commissioner för New South Wales, och medlemmar av Hall and Wilcox och Achilles team av experter inom miljö, socialt ansvar och styrning.

Byggföretag som deltog i evenemanget inkluderade:

 • Boral Ltd
 • Lendlease
 • GPT Group
 • Honeywell
 • Hutchinson Builders
 • JLL
 • Laing O’Rourke
 • Mirvac
 • Mott MacDonald
 • PICA Group
 • Stantec
 • Stockland

Diskussionspunkter

Evenemanget öppnades av Stefan Fenk från Hall & Wilcox, som satte scenen för de kommande två timmarna. Han följdes av Smitha Shetty från Achilles, som talade om den ökande betydelsen av öppenhet i leverantörskedjan för företag globalt.

Diskussionen vid rundabordet utvidgades från modern slaveri till att inkludera hållbarhet, ESG, hälsa och säkerhet, och diskuterade frågor som:

 • Hur införandet av Australiens lagar om modern slaveri har och fortsätter att påverka byggsektorn.
 • Hur regleringen av hållbarhet utvecklas i Australien och vad det innebär för byggföretag.
 • Vad australiensiska byggföretag kan lära av internationella kollegor.
 • Vad som utgör att göra ”tillräckligt” när det gäller att bekämpa problemet med människoexploatering.
 • Hur företag integrerar ESG-standarder i sina affärsstrategier och de associerade riskerna och möjligheterna.
 • De olika affärsutmaningarna med att hantera risker i leverantörskedjan och sätt att övervinna dessa.

En särskild höjdpunkt på lunchen var huvudanförandet från vår särskilda gäst: Dr. James Cockayne, Anti-Slavery Commissioner för New South Wales.

Kommissionären är politiskt oberoende och rapporterar direkt till parlamentet i NSW. Dr. Cockayne visade sig vara en inspirerande talare och en mästare inom sitt område. Hans grova bedömning är att det finns minst 41 000 personer som utsätts för modern slaveri i Australien, varav 16 000 uppskattas vara enbart i New South Wales, vilket motsvarar cirka 0,2% av delstatens befolkning.

Oroväckande är att endast 20% av offren för modern slaveri uppskattas rapportera sina svåra omständigheter. Detta antyder att det verkliga antalet kan vara mycket högre än nuvarande uppskattningar.

Även om Australien trots dessa siffror kategoriseras som låg risk för modern slaveri, betonade Dr. Cockayne också vikten av att ha ett globalt perspektiv. Internationella arbetsorganisationens (ILO) data tyder på att globala byggleverantörskedjor påverkar uppskattningsvis 40 miljoner individer världen över, och de inköpsbeslut som fattas inom byggsektorerna över hela världen har makt. Vi har alla ett kollektivt ansvar att förstå konsekvenserna av det vi potentiellt deltar i.

Dr. Cockayne uppmärksammade också riskerna med solpaneler, särskilt de som är kopplade till tvångsarbetsläger i Xinjiang och den betydande beroendet av polysilikon från regionen.

Efter huvudanförandet ägde en interaktiv diskussion rum. Ämnet solpaneler utforskades djupt av våra gäster, särskilt hur man tacklar utmaningarna med att hitta hållbara, kostnadseffektiva alternativ till kinesisktillverkade solpaneler.

Under hela evenemanget återkom temat vikten av samarbete. Oavsett om det handlade om att övervinna resursbegränsningar och expertisbrister eller dra nytta av fördelarna med gemensamma inköp, var det allmänt accepterat att samarbeta som en bransch var vägen framåt.

Paul Stanley, VD för Achilles, avslutade sessionen genom att berömma de framsteg som gjorts av nyckelintressenter som samlats för detta första evenemang. Han talade också om sin stolthet över det arbete som gjorts på Achilles för att hjälpa till att eliminera slaveri och andra övergrepp mot mänskliga rättigheter i den globala leverantörskedjan.

Sammanfattningsvis var sessionen en kraftfull påminnelse om de utmaningar som ligger framför oss och det samlade ansträngningar som krävs för att bekämpa modern slaveri, särskilt inom branscher så stora och komplexa som byggsektorn.

← Artikel