Komma i kontakt
Bättre hållbarhet från ERG-leverantörer med Achilles

Artikel, Branschinsikter, Branschinsikter

Bättre hållbarhet från ERG-leverantörer med Achilles

Ett av Europas största företag inom förnybar energi hjälper leverantörskedjan att uppnå hållbarhetsmål i samarbete med Achilles.

ERG grundandes 1938 och är en ledande operatör inom energiproduktion från förnybara källor. Företaget är ledande inom vindkraft i Italien och bland de tio största i Europa, och har en framträdande roll i solenergisektorn. Företaget som alltid har uppmärksammat ESG-frågor (miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning) ville hjälpa sina över 1 500 leverantörer att utvecklas inom hållbarhet och vände sig till Achilles för att uppnå målet.

Ladda ner fallstudier.

← Artikel