Komma i kontakt
Åtta råmaterialsbrister utgör det största hotet mot globala leverantörskedjor

Artikel, Branschinsikter

Åtta råmaterialsbrister utgör det största hotet mot globala leverantörskedjor

Du behöver inte vara expert på risker i leverantörskedjan för att vara medveten om de aktuella bristernas omfattning. Tills alldeles nyligen kunde kunder lita på en stadig inflationsnivå, stabila priser och en möjlighet att beställa produkter utan att behöva tänka på ledtider eller det omfattande nätverk av tjänster som krävs för att produkterna skulle anlända till deras ytterdörr i god tid. Företag drog också fördel av en relativt förutsebar marknad med råvaror som var både prisvärda och lättillgängliga.

Men det har förändrats nu. Ett antal problem med samma allvarlighetsgrad skapar en bristnivå som knappt har skådats sedan begreppet ”leverantörskedjehantering” myntades i början på 1980-talet, och störningen kan bara förväntas fortsätta när konsekvenserna av dessa utmaningar börjar bli märkbara.

Vår senaste Indexrapport om leverantörskedjans motståndskraft beskriver en svår situation. Under fjärde kvartalet år 2021 sjönk leverantörskedjans motståndskraft till 44,9 poäng vilket bara är något över tröskelvärdet för ”hög risk” på 40 procent. Priser steg också med 12 procent jämfört med de föregående tre månaderna. De siffrorna har försämrats sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari.

Vad som är oroväckande är att många av flaskhalsarna har en direkt effekt på marknader i senare led. Denna blogg tillhandahåller en prognos för de mest betydande råvarubristerna – särskilt de som utgör det största hotet mot tillväxt under allt mer osäkra förhållanden.

Tenn

Tenn är en relativt liten marknad men den upplever för närvarande en av de mest långvariga bristerna. Priser toppade på 39 150 USD per ton i november förra året och det har varit lika dramatiskt under 2022. Efterfrågan från elektronikindustrin har framförallt skapat toppen eftersom tenn används för att löda tryckta kretskort (PCB). Låg metallavkastning har bidragit till de aktuella bristerna.

Molybden

Molybden har likt tenn utsatts för snabbt stigande priser och nådde en topp med 45 USD per fat i oktober 2021. Den utvinns huvudsakligen som en biprodukt av andra metaller och används som en legering. Kina har köpt upp en mycket stor del av världens tillgångar för större infrastrukturprojekt, där mineralen används för att göra stål starkare och mer korrosionsbeständigt.

Litium

En stigande efterfrågan på elbilar och energiövergången driver spekulationen på litium. Den silverfärgade metallens pris har skjutit i höjden medan Kina köper upp många av de aktiva projekten världen runt. Efterfrågan fortsätter att överstiga tillgång medan nya gruvor långsamt öppnas.

Olja och gas

Den kanske mest påtagliga bristen är på råolja och naturgas. Båda steg i pris under kvartal fyra och har fortsatt att stiga under 2022. Invasionen av Ukraina har bara skapat ytterligare instabilitet när många länder försöker omdirigera sina leveranser bort från Ryssland – världens näst största producent – som en del av gemensamma sanktioner.

Timmer

Timmer är traditionellt en ledande råvara och har följt liknande trender som har setts på metallmarknaden. Det fanns tecken på att situationen höll på att lätta men en all-time-high på 1 686 USD per tusen fot brädor uppnåddes i mars 2022 – en ökning på 406 procent jämfört med ett år tidigare. Taxor, ogynnsamma förhållanden och dålig logistik har alla bidragit.

Nickel

Nickel är nödvändigt för rostfritt stål och används också vid elbilsproduktion. För första gången översteg priser 100 000 USD per ton nu i mars – främst som ett resultat av konflikten i Ukraina. Det utgör en ökning med 72 000 USD sedan slutet på 2021. Trots att Ryssland är den tredje största producenten kan långsammare konstruktion i Kina uppväga en del av efterfrågan.

Zink

Zinkpriser i Europa fortsatte att stiga stadigt under 2021 mitt under svag tillgång. De kinesiska och amerikanska marknaderna var också platta, med bara begränsad plötslig aktivitet. Låga lager och de oöverkomliga energikostnaderna har klandrats för en brist på förädlade produkter, vilket lämnar många företag utan ett nyckelmaterial för tillverkning av legeringar.

Vete

Ukraina kallas för Europas brödkorg eftersom dess vidsträckta åkrar med mörk, rik jord ansvarar för en betydande del av världens vete. Invasionen har förstås skapat oro för världens livsmedelssäkerhet, inte minst eftersom andra viktiga producenter också förutsäger ett underskott. Höga bränsle- och gödselkostnader har avskräckt bönder från att så vete trots stigande priser.

Om du oroar dig för den aktuella råvarubristens inverkan på ditt företag kan du ta kontakt för att prata med vårt team med experter.

← Artikel