Kontaktskjema
Åtte råmaterialemangler som utgjør en stor trussel mot globale leverandørkjeder

Artikkel, Bransjeinnsikt

Åtte råmaterialemangler som utgjør en stor trussel mot globale leverandørkjeder

Man trenger ikke være ekspert innen leverandørkjeder for å forstå omfanget av manglene vi ser nå. Frem til nylig forventet forbrukerne en stabil inflasjon, stabile priser og muligheten til å bestille produkter uten å måtte tenke på ledetider eller det digre nettverket av tjenester som gjør at produktene blir levert i tide. Bedriftene kunne også dra nytte av et relativt forutsigbart marked, med råvarer som både var rimelige og tilgjengelige.

Men nå er det annerledes. Flere problemer samtidig skaper et nivå av knapphet som vi nesten ikke har opplevd siden leverandørkjedestyring ble innført som et begrep tidlig på 80-tallet. Det forventes at avbruddet vedvarer mens omfanget av utfordringene blir kjent.

Den nyeste Supply Chain Resilience Index-rapporten vår maler et dystert bilde. I fjerde kvartal i 2021 falt leverandørkjedens tilpasningsdyktighet til en score på 44,9, som bare er litt høyere enn «høyrisiko»-grensen på 40 prosent. Prisene steg også med 12 prosent sammenlignet med de tre foregående månedene. Disse tallene har blitt verre siden Russland invaderte Ukraina i februar.

På bekymringsverdig vis har mange av flaskehalsene en direkte innvirkning på nedstrømsmarkedene. Denne bloggen gir en prognose på de viktigste materialmanglene – spesielt manglene som utgjør den største trusselen mot vekst i en tid med stadig mer usikre forhold.

Tinn

Tinn er et relativt lite marked, men det gjennomgår nå en av de lengste periodene med pristopp. Prisene nådde toppen på USD 39 150 per tonn i november i fjor og har vært like høye i 2022. Det er hovedsakelig etterspørselen i elektronikkbransjen som har stått for prisøkningen, der materialet brukes til lodding av kretskort. Lav metallproduksjon har også ført til manglene vi ser.

Molybden

I likhet med tinn har molybden også opplevd en hurtig prisvekst, og prisen var oppe i USD 45 per kilo i oktober 2021. Det utvinnes stort sett som et biprodukt fra andre metaller og brukes i legeringer. Kina har kjøpt opp en stor del av verdens forsyning til landets mange infrastrukturprosjekter. Der brukes materialet til å forsterke stålet og gjøre det mer motstandsdyktig mot rust.

Litium

Den økende etterspørselen etter elektriske kjøretøy spesielt og det elektriske skiftet generelt har skapt et stort litiummarket. Prisen på metallet har eksplodert, og Kina kjøper opp mye av de aktive prosjektene på verdensbasis. Etterspørselen er stadig høyere enn tilbudet, siden det tar lang tid før nye utvinningsprosjekter kommer i gang.

Olje og gass

Råolje og naturgass er kanskje de synligste av råvaremanglene, og begge har opplevd prisstigninger ila. fjerde kvartal som har fortsatt inn i 2022. Invasjonen av Ukraina har bare forverret ustabiliteten, og mange land har forsøkt å lede forsyningene sine vekk fra Russland – verdens nest største produsent – som et ledd i sanksjonene.

Tømmer

Tradisjonelt sett har tømmer vært en ledende indikator innen råvarer, men tømmer har fulgt lignende trender som vi har sett i metallmarkedene. Det var tegn på bedring i situasjonen, men så nådde prisene en ny historisk topp på USD 1686 per tusen fot bord i mars 2022 – en økning på 406 prosent sammenlignet med året før. Tariffer, ugunstige forhold og dårlig logistikk er alle syndebukkene her.

Nikkel

Nikkel er nødvendig for å lage rustfritt stål og brukes også i produksjonen av elektriske kjøretøy. Prisene oversteg imidlertid USD 100 000 per tonn for første gang i mars, hovedsakelig som følge av konflikten i Ukraina. Dette utgjør et prishopp på USD 72 000 siden slutten av 2021. Til tross for at Russland er den tredje største produsenten, kan tregere utbygging i Kina ha redusert noe av etterspørselen.

Sink

Sinkprisene i Europa fortsatte å stige jevnt og trutt i 2021 mens forsyningen ble lavere. Det var også flate markeder i Kina og USA, med begrenset aktivitet i spotmarkedet. Lave beholdninger og den uoverkommelige prisen på energi har fått skylden for en mangel på foredlede produkter, noe som gjør at mange bedrifter nå mangler dette viktige materialet for produksjonen av legeringer.

Hvete

Ukraina er kjent som «Europas brødkurv» på grunn av landets store åkre av mørk, fruktbar jord som sørger for en stor del av verdens hveteforsyninger. Den nylige invasjonen har naturlig nok skapt bekymringer for den globale matsikkerheten, ikke minst fordi andre nøkkelprodusenter også har spådd lavere produksjon. Høye priser på drivstoff og gjødsel har gjort at bøndene nøler med å så, til tross for de skyhøye prisene.

Hvis du er bekymret for hvordan råvaremangelen kan påvirke virksomheten din, kan du ta kontakt for å snakke med ekspertene våre.

 

← Artikkel