Komma i kontakt
Achilles data visar att mer behöver göras för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling

Branschinsikter, Branschinsikter

Achilles data visar att mer behöver göras för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling

Den här veckan är det 8 år sedan FN:s mål för hållbar utveckling antogs. FN:s mål för hållbar utveckling är en brådskande uppmaning till alla länder – utvecklade länder och utvecklingsländer – att agera i ett globalt partnerskap. De inser att avskaffandet av fattigdom och andra umbäranden måste gå hand i hand med strategier som förbättrar hälsa och utbildning, minskar ojämlikhet och stimulerar ekonomisk tillväxt – samtidigt som man tar itu med klimatförändringarna och arbetar för att bevara våra hav och skogar. Detta sammanfattas ofta som att göra en rättvis (eller etisk) övergång till nettonoll och är en vision som ligger till grund för allt vi strävar efter att göra här på Achilles.

FN:s mål för hållbar utveckling antogs 2015, vilket var något av ett märkesår för multilateralism och utformningen av internationell politik, och omfattade bland annat Parisavtalet om klimatförändringar. Känner du till alla FN:s globala mål för hållbar utveckling? Titta här.

I början av denna vecka för att uppmärksamma denna 8årsdagen berättade FN:s generalsekreterare António Guterres att arbetet med de globala målen för hållbar utveckling ligger efter tidsplanen: ”En ”räddningsplan” för de globala målen för hållbar utveckling (SDG) måste nu resultera i politik, budgetar och investeringar för att säkerställa en mer rättvis, jämlik och grön framtid till 2030.”

Achilles samarbetar med världens största företag och deras leverantörer för att stödja utvecklingen av en alltmer hållbar global leveranskedja. Våra uppgifter från företag över hela världen bekräftar Antonio Guterres åsikt att både världens regeringar och näringsliv måste göra mer för att snabbt få till stånd åtgärder.

Här är bara några av de viktigaste siffrorna:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

24% av företagen rapporterar att de inte har några processer på plats för att hantera arbetsmiljöfrågor, inklusive psykisk ohälsa och trötthet (urvalsstorlek: 6781)

18% av företagen uppger att de inte har någon dokumenterad alkohol- eller drogpolicy (urvalsstorlek: 1802)

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

36% av företagen rapporterar att de inte offentligt åtar sig att skydda mänskliga rättigheter och de lokala samhällen där de är verksamma (urvalsstorlek: 5399)

30% av företagen uppger att de inte har någon dokumenterad policy för att förhindra modernt slaveri inom den egna organisationen eller i leverantörskedjan (urvalsstorlek: 10698)

Mål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion

36% av företagen uppger att de inte har någon strategi för cirkulär ekonomi som stöder minskad förbrukning av råvaror, vatten, energi och andra resurser (urvalsstorlek: 4691)

Mål 13: Klimatåtgärder

25% av företagen uppger att de inte har några formella processer för att hantera miljörisker (urvalsstorlek: 14297)

Mål 15: Livet på land

85% av företagen uppger att de inte har några handlingsplaner för ekologi eller biologisk mångfald (urvalsstorlek 12388).

Av denna statistik framgår det tydligt att mycket fortfarande behöver göras för att göra de nödvändiga framstegen mot en etisk och rättvis övergång till netto noll, och när för många företag mer än 80% av deras sociala och miljömässiga påverkan är indirekt, har det aldrig varit så viktigt att se över den globala leveranskedjan.

Lyckligtvis är det många företag som håller på att ställa om. Att arbeta med Achilles för att på ett realistiskt sätt jämföra sig själva och sina leverantörer med målen för hållbar utveckling och ta sig an uppgiften att uppnå verkliga förbättringar som går utöver ESG-resultat och greenwashing för att göra en verklig skillnad. Gå med dem. Prata med oss om hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina ESG-mål för leveranskedjan.

Arrange to talk to an ESG expert

Get great insights in your inbox every month

Subscribe