Komma i kontakt
6 värdekedjeterminologitermer som varje inköps- och hållbarhetsproffs bör känna till

Artikel, Branschinsikter

6 värdekedjeterminologitermer som varje inköps- och hållbarhetsproffs bör känna till

Lagstiftningen om undersökning av leverantörskedjor och påverkan på värdekedjan är inte lätt att förstå. Det kan ta år att förstå all den olika lagstiftningen och terminologin. I detta inlägg förklarar vi några av de mest vanliga facktermerna du sannolikt kommer stöta på – särskilt om du arbetar inom inköp eller hållbarhet.

Dessa 6 termer används alltmer i lagstiftning om värdekedja och leverantörskedja runt om i världen – besök vår sektion för vitböcker för mer information. De utgör också en viktig del av CRSD och de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS) som du kan lära dig mer om här.

Värdekedjeterminologi

Värdekedja

En värdekedja bygger på konceptet av en leverantörskedja genom att överväga alla steg som är involverade i en produkt eller tjänst från skapande till utförande eller leverans till en kund. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, design, produktion, marknadsföring och distribution. En värdekedja består av två olika delar, ’upstream’ och ’downstream’:

Upstream-värdekedja

Upstream-värdekedjan är kopplad till aktiviteterna som sker i de tidiga stadierna, vanligtvis i början av produktionen eller utvecklingen. Upstream-värdekedjan varierar beroende på verksamhetens natur men kan inkludera råvaru-, komponent- eller utrustningsleverantörer, till exempel.

Downstream-värdekedja

Downstream-värdekedjan är kopplad till aktiviteter som sker i slutet av produktions- eller utvecklingsprocessen. Downstream-värdekedjan varierar också beroende på verksamhetens natur men kan inkludera distributörer, logistikleverantörer och förpackningsleverantörer, till exempel.

Värdekedje-impact

Värdekedje-impact är helt enkelt den miljömässiga och sociala påverkan av företagsaktiviteter över hela värdekedjan från början till slut.

Dubbel Materialitet

Dubbel materialitet bygger på konceptet att fokusera på de ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkningarna som är relevanta för företagets egna verksamhet och prestanda, breddar omfattningen för att överväga hur de dubbla aspekterna av både ett företags direkta verksamhet och dess värdekedja påverkar människor och planeten.

Scope 3

Scope 3-utsläpp kallas vanligtvis ’indirekta utsläpp’ och är kopplade till ett företags aktiviteter från utsläppskällor som inte ägs eller kontrolleras av företaget. Scope 3-utsläpp kan innefatta köpta varor eller tjänster, t.ex. transport av material, produkter eller tjänster, samt utsläpp från logistikleverantörer och distributörer.

Klicka för att lära dig mer om CRSD och de nya EU-standarderna med hjälp av dessa termer.

Läs mer om hur vi kan stödja din efterlevnad av CSRD