Hälsa och säkerhet i leverantörskedjor | Achilles
Komma i kontakt

Hälsa och säkerhet i leverantörskedjor

Säkerhet i arbetsmiljön påverkar inte bara produkternas kvalitet utan återspeglar även företagets kultur och värderingar.

INSIKTSSTYRD

Hjälper företag att arbeta med integritet

Back to all products

Arbetsförhållanden som inte är säkra kan leda till störningar i hela leverantörskedjan.

Vi hjälper er att minska risken för att skador och olyckor inträffar på arbetsplatsen samt att förebygga skadade anseenden och att se till att regler efterlevs oavsett var ni är verksamma.

Vår branschöverstigande och globala expertis fungerar som extra kontrollåtgärder, så att ni aldrig missar något. Vi arbetar där ni behöver oss och tillhandahåller alltid samma höga kvalitetsnivå i enlighet med internationella standarder som ISO9001 såväl som våra egna protokoll och branschstandarder. Våra produkter inom hälsa, säkerhet och kvalitet täcker olika områden som omfattar skriftliga program, incidenter och skador. Genom att arbeta med viktiga inköps- och branschorganisationer kan vi tillhandahålla rätt frågor och riskmodeller för er leverantörskedja.

0million

I Storbritannien förlorades arbetsdagar under 2019 på grund av skador och sjukdomar orsakade på jobbet.

Health and Safety Executive – 2018

FÖRDELAR

Höjer standarder inom hälsa, säkerhet och kvalitet

Se hur det fungerar

Be om en demonstration

FUNKTIONER

Så här fungerar det

Våra tjänster bidrar till att minska extern risk och förbättra regelefterlevnaden i alla stadier, från upphandling och urval till befintliga relationer.

Genom sitt arbete med att förbättra arbetsstyrkan har Roofline inte bara stärkt sitt rykte som entreprenadföretag utan även investerat i sina medarbetares framtid.

Roofline-koncernen

Mer information

PAKET

Välj det paket som passar bäst

Request a call back from our team of experts

Fields marked with * are mandatory.

Eftersom du är intresserad av hälsa, säkerhet och kvalitet: