Komma i kontakt
Erfarenheter av Achilles: Sasol redo att dra nytta av fördelarna med avancerat branschsamarbete med Achilles Global Energy

Fallstudier

Erfarenheter av Achilles: Sasol redo att dra nytta av fördelarna med avancerat branschsamarbete med Achilles Global Energy

Sasol är ett internationellt integrerat energi- och kemiföretag med mer än 32 400 anställda i 37 länder. Sasol Exploration and Production International (SEPI) utvecklar och förvaltar koncernens uppströmsintressen i olje- och gasprospektering och produktion i Moçambique, Sydafrika, Kanada, Gabon och Australien.

Norman McLennan är både Vice President of Supply Chain Global Upstream Oil and Gas på Sasol Petroleum International och har även varit ordförande för Achilles FPAL Steering Committee, som syftar till att driva fram bästa praxis inom branschen.

Utmaning

Sasol står inför särskilda utmaningar när det gäller att utveckla vad man kallar ”embryonala leveranskedjor”: med andra ord leveranskedjor i avlägsna delar av världen där leverantörerna inte är medvetna om vissa av branschens bästa metoder.

”Moçambique är till exempel ett område där vi måste uppmuntra utvecklingen av lokala leverantörer så att de förstår hur de ska agera och göra affärer med stora operatörer”, förklarar Norman McLennan, Vice President of Supply Chain på Sasol Exploration and Production International.

Att bli en Achilles-köpare verkade vara ett självklart svar på Sasols utmaning. ”Achilles erbjuder en mogen databas för kapacitet i leveranskedjan”, säger Norman, ”och kan hjälpa oss att öka medvetenheten och förståelsen så att leverantörerna kan utveckla sin kapacitet.”

Det är fortfarande tidigt för Sasol att implementera Achilles, men Norman är redan väl insatt i de fördelar och möjligheter som samhället erbjuder.

”Achilles är ett praktexempel på samarbetsbaserade arbetsmetoder i praktiken. Plattformen är mogen, dynamisk och driver bort ineffektivitet och slöseri från processen i leveranskedjan.”
Norman McLennan, Vice President för Supply Chain, Sasol Exploration and Production International

Process

Norman har varit involverad i Achilles sedan företaget grundades, och innan dess arbetade han som en del av Supply Chain Directorate för upstream olja och gas i Storbritannien. ”Achilles Energy Community har utvecklats av och för industrin”, förklarar Norman. ”Gemenskapen står nu för cirka 80 procent av utgifterna inom olje- och gassektorns tidigare led och är därför ganska inflytelserik.”

Norman var särskilt viktig för att utveckla och implementera uppförandekoden för leveranskedjor och den differentierade mekanismen för att mäta efterlevnaden av denna kod. ”Achilles som databas för leveranskedjan är kärnan i uppförandekoden”, förklarar Norman, ”eftersom den täcker de tre nyckelområdena planering, kontraktering samt resultat och betalning.”

Performance Feedback-verktyget mäter både leverantörers och entreprenörers prestationer. Detta hjälper leverantörerna att urskilja vilka som är de mest attraktiva kunderna att arbeta för när det gäller beteende, samtidigt som de också kan marknadsföra sin egen kapacitet till dessa köpare.

Resultat

Sasol ser fram emot att implementera och integrera Achilles i sin hantering av leveranskedjan och de potentiella fördelarna är verkligen betydande för verksamheten:

En riktigt bra försäkran. Sasol deltar i Achilles granskningsprogram Supplier Verify, som fokuserar på bedömning av kvalitet, hälsa och säkerhet samt miljöpolicy. ”Revisionerna säkerställer att leverantörens policyer inte bara är bra, utan faktiskt fungerar i praktiken och implementeras i arbetsstyrkan på ett sätt som är meningsfullt och effektivt”, säger Norman. ”Det är en trygghet för oss som inköpare att de verkligen gör det de säger att de gör.”

Mycket valuta för pengarna. ”Det du betalar som köpare är betydligt mindre än om du skulle utveckla ett skräddarsytt system från grunden”, säger Norman, ”skillnaden skulle vara minst tiofaldig.”

Dynamisk IT. Achilles plattform levereras som SaaS, vilket innebär att all information och alla verktyg är tillgängliga när som helst och var som helst så länge det finns en internetanslutning. ”Det ligger i framkant”, säger Norman, ”och de automatiska varningsflaggorna för inaktuell leverantörsinformation eller utgångna kvalifikationer är verkligen användbara.”

Möjliggöra effektiv återkoppling. ”De mallar som Achilles har utvecklat kring återkoppling av prestanda underlättar diskussioner mellan entreprenörer och leverantörer och säkerställer att definitioner av olika prestandanivåer bygger på saker som är meningsfulla och relevanta för branschen”, säger Norman.

Sasols logotyp

← Fallstudier