Komma i kontakt
Vikten av öppenhet i kampen mot slaveri

Branschinsikter

Vikten av öppenhet i kampen mot slaveri

För att hantera slaveri måste företag ha full insyn i leverantörskedjan.

Trots att slaveri officiellt har avskaffats sker det fortfarande brott mot mänskliga rättigheter i den globala leverantörskedjan.

Slaveri är en term som syftar på att en annan människa behandlas som ”egendom”. Walk Free Foundation beskriver detta som ”något som kan köpas, säljas, bytas eller till och med avlivas”.

Tvångsarbete och människohandel kallas ofta också för slaveri, men det finns små nyansskillnader. Det förstnämnda avser arbete som utförs utan samtycke, dvs. genom hot eller tvång, medan det sistnämnda är processen där människor genom bedrägeri, hot eller tvång luras till slaveri, tvångsarbete eller andra former av allvarligt utnyttjande.

Alla ovanstående handlingar är kränkningar av mänskliga rättigheter och kan förebyggas genom ansvarsfull anskaffning. Centralt i detta är utvecklingen av transparenta leverantörskedjor och kartläggning av dem.

Omfattningen av nutida slaveri

Walk Free Foundation uppskattar att det finns 29,8 miljoner människor i nutida slaveri idag. Detta inkluderar cirka 5 000 slavar i Storbritannien som tillverkar kläder, plockar frukt och skördar grönsaker.

Ett av de senaste fallen av exploatering är förslavningen av gästarbetare i den thailändska fiskindustrin, vars produkter säljs i Storbritannien. The Guardian avslöjade att omkring 650 000 människor arbetar i den thailändska fiskindustrin. De flesta är gästarbetare från grannländer som förts in i Thailand genom människohandel.

Efter avslöjandet överväger USA att genom att svartlista Thailand statuera ett exempel eftersom slaveri helt enkelt är oacceptabelt.

Slaveri och Storbritannien

Den brittiska regeringen försöker att eliminera nutida slaveri, och la fram lagförslaget Modern Slavery Bill i underhuset den 10 juni.

Enligt lagförslaget ska brottsbekämpande myndigheter få mer makt att slå ner på exploatering och reformer ska se till att slavdrivare får lämpligt straff, inklusive livstids fängelse.

Det kommer också att utfärdas nya förordningar för att stärka domstolarnas förmåga att införa restriktioner på individer för att skydda människor mot skada. Dessutom ska en antislaverikommissionär tillsättas som ska stärka och samordna insatserna mot nutida slaveri.

Även en försvarsinstans ska inrättas för de offer, för slaveri och människohandel, som har tvingats till att begå brott.

När det gäller handel med barn ska fullmaktsbefogenhet ges åt advokater. Ett nytt skadeståndsbeslut ska utarbetas för att uppmuntra domstolar till att utdöma kompensation till offer.

Regeringen hoppas att lagen fyller luckor i lagstiftningen så att polis och gränsvakter kan stoppa båtar som de misstänker användas för människohandel.

Chartered Institute of Purchasing & Supply har emellertid ifrågasatt den nya lagen: ”Djävulen ligger alltid i detaljerna”, skriver organisationen. ”Lagstiftning resultera i praktiska mål som uppnås med minimal byråkrati och det måste finnas maximal klarhet i hur fullständig eliminering kan förverkligas. Uttömmande och uppriktiga samtal med företag kan bidra till att utveckla resan vi har framför oss, och det är positivt att se att så många redan stöder detta steg.”

Organisationen kritiserade Modern Slavery Act för att den inte kräver att företag hänvisar till slaveri i årsrapporten och visar att anställda utbildas i frågan.

Slaveri och leverantörskedjan

De allra flesta tillverkare har ingen kunskap om hur det står till med etiken i de leverantörskedjor som stöder deras verksamhet. Forskning från Achilles visar att 40 procent av företag som endast gör inköp i Storbritannien saknade information om leverantörer i andra led, medan ett av fem företag som handlade med övriga världen saknade informationen. Dessutom är det bara 51 procent av producenterna som regelbundet granskar leverantörerna i första ledet.

Skulle det visa sig att det förekommer slaveri i er leverantörskedja blir följderna betydande. Varumärket, företagets anseende och aktievärdet tar sannolikt skada vid avslöjanden om slaveri. Det såg vi i kölvattnen av Rana Plaza-katastrofen. En händelse som gjorde att 40 globala varumärken, inom mode och detaljhandel, fick sina varumärken fördärvade.

Enligt Jon Williams, Achilles produktchef, ligger en del av problemet i att företag litar på leverantörerna i första ledet och därför inte ser behovet av att granska deras verksamhet.

Achilles har upptäckt att en av fem stora tillverkare är övertygade om att deras leverantörer efterlever etiska krav eftersom de har goda relationer de har med varandra. Åtta procent sa också att de var ”mycket övertygade” om att leverantörerna i första ledet inte använder sig av slavarbete.

Ett annat hinder för avskaffandet av slaveri i leverantörskedjorna är bristen på insyn. Företagen har ofta inte någon insyn i de globala nätverken utöver första ledets leverantörer. Det betyder att stora delar av leverantörskedjan är dold och omöjlig att redogöra för.

Bekämpa slaveri i leverantörskedjan

Företag måste ta befälet över sina leverantörskedjor och förbättra insynen i alla led som en del av en modell för bästa praxis.

Den brittiska näringsministern Jenny Willott säger:

Genom att öka insynen i leverantörsnätverken kan företag identifiera riskområden och införa relevanta förändringar för att eliminera dålig behandling av anställda.

Effektiv hantering av leverantörsinformation är väsentlig för att organisationer ska förstå vem de gör affärer med.

På Achilles gör vi detta möjligt genom att använda produktkoder, vilket ger företagen insyn och gör att de snabbt kan identifiera alla leverantörer som bidrar till en viss produkt. Inköpare har också tillgång till en mängd olika sök-, filtrerings- och visningsfunktioner för att hantera information.

Dessutom skapar verktyget för kartläggning av leverantörskedjan öppenhet bortom första ledet så att inköpare får den information de behöver för att minska risk.

Kartläggning av leverantörskedjan ökar medvetenheten om hur globala händelser kan störa nätverk och framhäver ömsesidiga beroenden i leverantörskedjan.

← Branschinsikter

Get great insights in your inbox every month

Subscribe