Varför tar det så lång tid innan hållbara inköpsmetoder förverkligas? | Achilles
Komma i kontakt
Varför tar det så lång tid innan hållbara inköpsmetoder förverkligas?

Branschinsikter

Varför tar det så lång tid innan hållbara inköpsmetoder förverkligas?

Den globala dagligvarujätten Mars har tillkännagett att de jobbar på att säkerställa att alla risprodukter från Uncle Ben’s ska anskaffas på ett hållbart sätt innan 2020.

Mars är redan medlem i Sustainable Rice Platform (SRP) och gjorde tillkännagivandet vid ett SRP-möte på Filippinerna nyligen. SRP-standarden kräver att inköpare tar hänsyn till leverantörernas rättigheter vid ingående av kontrakt. De ska också bedöma hälso- och säkerhetsaspekterna av arbetsförhållanden och produktionens effekt på miljön.

Tillkännagivandet markerar ett viktigt steg mot hållbara inköpsmetoder i leverantörskedjan, men varför ska det behöva ta nästan fem år innan Mars intentioner förverkligas?

Förverkliga hållbara inköpsmetoder

Fiona Dawson, verkställande direktör för Mars Food, säger: ”Med den globala standarden hoppas vi kunna skapa fördelar för alla inblandade ‒ från jordbrukare till konsumenter. Fördelen för oss är att vi säkerställer tillgången till högkvalitativt ris samtidigt som vi säkrar bättre inkomster åt jordbrukarna och en bättre miljö för nuvarande och framtida generationer. Det är verkligen en ömsesidig lösning.”

Men det tar tid innan den förverkligas ‒ relationer måste ses över och vårdas eftersom Uncle Ben’s leverantörer över hela världen kommer att märka effekterna.

Det är bra att ha den rätta inställningen till hållbara inköpsmetoder, men det kan ta flera år att genomföra förändringar, särskilt för en stor inköpare som Mars med verksamhet över hela världen.

Dawson förklarar att Mars för närvarande testar system för hållbara inköp av basmatiris från 400 småbrukare i Indien och Pakistan. Hon betonar att inköpare inte kan förändra verksamheterna i handvändning. Istället måste de se till att de har en omfattande strategi för leverantörskedjan på plats för att säkerställa att deras åtgärder ger de mest hållbara resultaten på lång sikt.

Hur kan Achilles ge insyn i en leverantörskedjas hållbarhet

Oavsett storlek är det inte särskilt troligt att en inköpare vill köpa in varor på ett sätt som inte är hållbart. Traditionellt sett har emellertid kostnadsbegränsningar ofta förekommit och inneburit att företag har varit tvungna att köpa in varor så billigt som möjligt.

Men om nutida slaveri eller hälso- och säkerhetsrelaterade överträdelser avslöjas kan detta ‒ i dagens värld där insynen i leverantörskedjan blir allt större ‒ medföra varaktig skada på organisationens anseende, ekonomi och till och med rättsliga ställning.

Därför är det viktigt att inköpare tar god tid på sig genomföra stora uppgifter som att gå över till 100 procent hållbara inköpsmetoder.

En mer kortsiktig lösning, men en lösning som bidrar till ökad insyn i leverantörskedjan och som hjälper inköpare att göra välgrundade val, är Achilles kartläggning av leverantörskedjan.

Achilles kartläggningslösning gör det möjligt för inköpare i alla branscher att undersöka alla led i leverantörskedjan. De kan ta reda på vilka deras leverantörer är samt var i världen de är baserade. Det betyder att de själva kan avgöra om ett fortsatt samarbete är det mest hållbara alternativet eller inte.

Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur Achilles kartläggning av leverantörskedjan kan hjälpa er att öka hållbarheten i er FMCG-leverantörskedja.

← Branschinsikter

Get great insights in your inbox every month

Subscribe