Kontaktskjema
Hvorfor tar det så lang tid før bærekraftig sourcing blir en realitet?

Rapport

Hvorfor tar det så lang tid før bærekraftig sourcing blir en realitet?

Den globale FMCG-kjempen Mars har annonsert at de jobber for å sikre at alle risproduktene fra Uncle Ben’s skal anskaffes på en bærekraftig måte innen 2020.

Mars er allerede medlem av Sustainable Rice Platform (SRP) og kom med kunngjøringen på et SRP-møte på Filippinene for litt siden. SRP-standarden krever at innkjøperne tar hensyn til rettighetene til leverandørene ved inngåelse av kontrakter. De skal også vurdere helse- og sikkerhetsaspektene ved arbeidsforholdene og effekten av driften på miljøet.

Kunngjøringen markerer et viktig skritt mot en bærekraftig sourcing i leverandørkjeden, men hvorfor vil det ta nesten fem år før Mars’ intensjoner blir en realitet?

Realiteten ved bærekraftig sourcing


Fiona Dawson, president i Mars Food, slår fast: «Gjennom den globale standarden håper vi å skape fordeler for alle de involverte – fra jordbrukerne til forbrukerne. Fordelen for oss er at vi sikrer ris av førsteklasses kvalitet, samtidig som vi sikrer jordbrukerne bedre inntekter og de nåværende og fremtidige generasjonene et bedre miljø. Det er i sannhet en vinn-vinn-løsning.»

Men det vil ta tid før dette blir en realitet – relasjoner må gjennomgås og pleies, og Uncle Ben’s-leverandører over hele verden vil merke effektene.

Det er vel og bra å ha de rette intensjonene om å bevege seg mot bærekraftig sourcing, men det kan ta flere år å sette dem ut i livet, særlig for en stor innkjøper som Mars, som driver virksomhet over hele verden.

Dawson forklarer at Mars for øyeblikket tester ut ordninger med bærekraftig sourcing av basmatiris med 400 småbrukere i India og Pakistan. Hun understreker at innkjøpere ikke kan legge om driften i en håndvending. I stedet må de passe på at de har en omfattende leverandørkjedestrategi på plass for å sikre at tiltakene gir mest mulig bærekraftige resultater på lang sikt.

Slik kan Achilles gjøre bærekraften i leverandørkjeden mer synlig


Uansett størrelse er det ikke sannsynlig at innkjøpere ønsker å skaffe seg varer på en måte som ikke er bærekraftig. Tradisjonelt sett har imidlertid kostnadsbegrensninger ofte kommet i veien og betydd at virksomheter har måttet skaffe seg varer så rimelig som mulig.

Men hvis moderne slaveri eller helse- og sikkerhetsrelaterte overtredelser avdekkes, kan dette – i dagens verden der leverandørkjeden blir stadig mer synlig – påføre omdømmet, økonomien og til og med den rettslige handleevnen til en organisasjon varig skade.

Det er derfor det er så viktig at innkjøpere tar seg god tid når de skal utføre så store oppgaver som å gå over til 100 prosent bærekraftig sourcing.

En mer kortsiktig løsning, men en som like fullt bidrar til å øke synligheten i leverandørkjeden og hjelper innkjøpere med å ta mer velinformerte valg, er Achilles’ kartlegging av leverandørkjeden.

Achilles’ kartleggingsløsning lar innkjøpere i alle bransjer undersøke hvert eneste ledd i leverandørkjeden og finne ut nøyaktig hvem leverandørene er, og hvor i verden de er basert. Dette betyr at de selv kan avgjøre om et fortsatt samarbeid er det mest bærekraftige alternativet eller ikke.

Kontakt oss i dag hvis du vil vite mer om hvordan Achilles’ kartlegging av leverandørkjeden kan hjelpe dere med å øke bærekraften i FMCG-leverandørkjeden.

← Rapport