Komma i kontakt
Hur ser man till att leverantörer inte utgör en hälso- och säkerhetsrisk?

Branschinsikter

Hur ser man till att leverantörer inte utgör en hälso- och säkerhetsrisk?

Ett företags framgång står och faller med de anställda. Det går inte att bedriva verksamhet utan dem, så det är avgörande att sörja för att de är säkra och trygga. Men precis som verksamheten är beroende av medarbetare är den också beroende av leverantörer. Det är viktigt att uppmärksamma leverantörers syn på styrsystem, inklusive hälso- och säkerhetssystem, eftersom detta i slutändan påverkar leveransen av tjänster och produkter till ert företag.

Dessutom, hur är det med tjänsterna som leverantörernas medarbetare utför när de besöker ert företag? Vet de vad som gäller på anläggningen, följer de samma hälso- och säkerhetsregler som gäller för era egna anställda?

Olika skyddsnivåer ska bidra till att förebygga hälso- och säkerhetsrisker för företag och medarbetare ‒ från statlig lagstiftning till rekommendationer om bästa praxis. Dessa ska säkerställa att ni vidtar nödvändiga åtgärder.

Lagen ‒ de lagstadgade minimikraven

Enligt den brittiska ”Health and Safety at Work Act 1974” och ”Management of Health and Safety at Work Regulations” har alla rätt att skyddas från arbetsrelaterade risker. Det betyder att arbetsgivaren, i den utsträckning det är praktiskt möjligt, är skyldig att säkerställa hälsa, säkerhet och välbefinnande för anställda och övriga (t.ex. besökare och förbipasserande).

Minimikraven måste alla företag uppfylla enligt lag, men inom vissa branscher ställs hårdare krav och då finns det fler saker företag måste vara uppmärksamma på.

Områden med särskild risk

Även om hälso- och säkerhetslagar gäller för alla, omfattas branscher som anses vara särskilt riskutsatta, t.ex. bygg och anläggning, jordbruk, tillverkningsindustri samt järnväg, av ytterligare bestämmelser som skyddar arbetarna.

Det är viktigt att du och alla anställda vet vilka speciella regler och bestämmelser som gäller i er bransch ‒ och vilken funktion de har.

Som exempel, byggbranschen utgör endast fem procent av arbetstagarna i Storbritannien enligt statistik från den brittiska motsvarigheten till arbetsmiljöverket. Men branschen står för 31 procent av dödsolyckorna bland anställda, och för 10 procent av allvarliga personskador. Branschen är därför föremål för särskilt sträng lagstiftning, däribland ”Construction (Design and Management) Regulations 2007” samt ”Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992” och ”Management of Health and Safety at Work Regulations 1999”.

Minska risken

Företag måste vidta åtgärder för att säkerställa trygga arbetssätt. Det innebär noggranna riskbedömningar för att identifiera faror och införa kontrollåtgärder.

Men det handlar inte bara om de anställda som kommer till arbetet varje dag. Ägare måste också ta hänsyn till leverantörer och deras organisationer. Hur beter de sig och har de relevanta rutiner? Och i de fall där specifika riktlinjer finns kan man då vara säker på att de följs och att man inte bara läser dem och sedan glömmer bort dem?

Det är upp till arbetsgivaren att kontrollera samt att se till att ingen tar några genvägar. Vid eventuella skador eller dödsfall kan de straffrättsliga påföljderna och de ryktesmässiga skadorna bli allvarliga.

Därför är det en bra idé att samarbeta med leverantörer för att säkerställa att lagen följs till punkt och pricka, men med minimalt dubbelarbete.

Det är här revisionerna kommer in i bilden

Det är viktigt för inköpsorganisationer att välja trygga och ansvarsfulla leverantörer redan i början när man lägger ut anbud och söker kontrakt under upphandlingsprocessen. Genom att validera meriter innan man ingår kontrakt får leverantörer chansen att visa potentiella inköpare att de tryggt kan göra affärer med dem.

Men inköpare bör också göra en insats för att kontrollera att leverantörer fortsätter att följa lagstiftningen, och att leverantörernas påståenden under upphandlingsprocessen återspeglar vad de faktiskt gör ‒ även månader och år fram i tiden.

Som företag är det ert ansvar att sörja för att verksamheten följer lagar och förordningar, och att ni är en ansvarsfull arbetsgivare som gör en extra insats för att ta hand om era anställda. Ni har emellertid också ansvar för att säkerställa att leverantörer upprätthåller samma standarder, så att ni kan förhindra att ert företag utsätts för etiska risker.

Lyckligtvis behöver detta varken vara tidskrävande eller svårt eftersom ni snabbt och enkelt kan utföra bakgrundskontroll, spårning och övervakning av leverantörer med hjälp av Achilles revisionstjänster.

Genom grundliga revisioner på plats och skrivbordsrevisioner av leverantörers styrsystem validerar vi detaljerad leverantörsinformation och bidrar till att förbättra leverantörers prestation. Vår revisionsmodell, som är flexibel och återspeglar leverantörsorganisationens storlek och betydelse, förser er med pålitlig leverantörsinformation som har verifierats oberoende.

← Branschinsikter