Komma i kontakt
Globala hållbarhetsprioriteringar i leverantörskedjan

Branschinsikter

Globala hållbarhetsprioriteringar i leverantörskedjan

Globala hållbarhetsprioriteringar i leverantörskedjan: Förstå utmaningarna och möjligheterna med ESG, koldioxidminskning och hållbarhet för globala leverantörskedjor.

FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow har fokuserat regeringars, företags och allmänhetens uppmärksamhet ännu mer intensivt på behovet av att vidta drastiska åtgärder för att stoppa global uppvärmning. Men känslan av brådska hade redan trängt in i det allmänna medvetandet. Klimatvetare säger att världen behöver minska koldioxidutsläppet med 45 %före 2030 för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader men FN har varnat att utsläppen kommer att öka med 16 procent om regeringar fortsätter med nuvarande planer. I allmänhetens medvetande har klimatförändring också övergått från att vara ett abstrakt hot till ett som är påtagligt med en snabbt ökande förekomst av värmeböljor, stormar och översvämningar. Den enklaste åtgärden regeringar kan vidta för att snabbare minska koldioxidutsläpp är att sätta upp striktare mål för företag för att begränsa deras inverkan. Krav på utsläppsmätning och -rapportering sprider sig redan från de största till de mellanstora organisationerna. Institutionella investerare och fondförvaltare trycker också på för att företag ska visa sina planer för att drastiskt minska koldioxidavtryck och rapportera mått för kriterierna miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG).

Men hur väl förberedda är företag för resan mot en nollutsläppsekonomi? Hur avancerade är deras planer och vilka resurser avsätter de för hållbarhet och ESG-frågor?

Vår globala undersökning av hållbarhetsprioriteringarna hos 2 185 företag, inköpare och leverantörer, som genomfördes i september 2021, ger några svar. Undersökningen ger en ögonblicksbild av företags strategier för och engagemang i hållbarhetshantering och koldioxidminskning, tillsammans med de möjligheter och utmaningar de ställs inför.

Den visar:

  • I genomsnitt rankar företag betydelsen av miljöhantering/hållbarhet för deras organisation som 7,7 av 10.
  • 71 % säger att hållbarhetsinitiativ kommer att ges en större prioritering under det kommande året. • 52 % av företag saknar en strategi för hållbar upphandling.
  • 53 % av företag planerar att spendera 10 % av sin upphandlingsbudget på hållbarhetsinitiativ.
  • 52 % av företag har ingen etablerad strategi för koldioxidminskning trots att de ger koldioxidminskning ett viktighetsvärde på 7,4 av 10 som ett affärsmål.
  • Svårighet att hitta leverantörer med tillräckligt höga standarder är en av de vanligaste hållbarhetsutmaningarna för företag, som 40 % ställs inför.
  • Den vanligaste drivkraften för företags ESG-initiativ är socialt samvete och önskan att vara goda företagsmedborgare, detta nämns av 54 % av företag.
← Branschinsikter