Kontaktskjema
Globale prioriteringer for bærekraft i leverandørkjeden

Artikkel, Hvitebok

Globale prioriteringer for bærekraft i leverandørkjeden

Globale prioriteringer for bærekraft i leverandørkjeden: Få innsikt i utfordringene og mulighetene knyttet til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG), karbonreduksjon og bærekraft for globale leverandørkjeder.

FNs klimatoppmøte i Glasgow (COP26) har fått myndigheter, næringsliv og befolkningen ellers til å bli enda mer bevisst på behovet for å iverksette drastiske tiltak for å bremse den globale oppvarmingen. Følelsen av alvor hadde riktignok allerede nådd gjennom hos de fleste. Ifølge klimaforskere må verden redusere karbonutslippene med 45 % innen 2030 for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader, men FN har advart om at utslippene vil øke med 16 % hvis myndighetene holder seg til dagens planer. Blant befolkningen har klimaendringene dessuten gått fra å være en abstrakt trussel til å bli konkret, med stadig hyppigere varmebølger, stormer og flom.

Det enkleste myndighetene kan gjøre for å trekke i bremsen og redusere utslippene raskere, er å sette strengere mål for virksomheter når det gjelder å redusere klimapåvirkningen. Utslippsmålinger og rapporteringskrav blir mer og mer vanlig og er allerede i ferd med å tas i bruk i de største og mellomstore organisasjonene. Institusjonelle investorer og fondsforvaltere legger også press på selskapene – de krever at de viser hvilke planer de har for å redusere karbonfotavtrykket betydelig og for å rapportere på måleparametere for miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG).

Men hvor godt forberedt er selskapene på reisen mot en nullutslippsøkonomi? Hvor avanserte er planene deres, og hvilke ressurser setter de av til bærekraft og ESGspørsmål? Vår undersøkelse om globale prioriteringer for bærekraft, som omfatter 2185 selskaper, innkjøpere og leverandører og ble utført i september 2021, gir noen av svarene. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av virksomhetenes strategier for og satsing på bærekraftsstyring og karbonreduksjon – og av mulighetene og utfordringene de står overfor.

Den viser følgende:

  • Selskapene gir miljøstyring/bærekraft i gjennomsnitt 7,7 av 10 poeng når de skal rangere hvilken betydning det har for organisasjonen.
  • 71 % sier at bærekraftsinitiativer vil bli høyere prioritert i året som kommer.
  • 52 % av selskapene har ikke en strategi for bærekraftige anskaffelser.
  • 53 % av selskapene planlegger å bruke opptil 10 % av innkjøpsbudsjettet på bærekraftige initiativer.
  • 52 % av selskapene har ingen strategi for karbonreduksjon, til tross for at de gir karbonreduksjon som forretningsmål en score på 7,4 av 10.
  • Den vanligste bærekraftsutfordringen for selskaper er vanskeligheten med å finne leverandører med høye nok standarder – 40 % oppgir at de står overfor denne utfordringen.
  • Den vanligste drivkraften bak ESGinitiativer er sosial samvittighet og ønsket om å være en virksomhet som tar samfunnsansvaret på alvor – 54 % av selskapene oppgir dette.

Last ned våre globale prioriteringer for bærekraft i forsyningskjederapporten.

 

← Artikkel