Komma i kontakt
Förändringens vindar blåser i energibranschen

Branschinsikter, Vitböcker

Förändringens vindar blåser i energibranschen

Trycket från flera håll att fasa ut fossila bränslen innebär att hållbara källor måste stå för en allt större del av energiblandningen och därmed kommer efterfrågan på grön energi att växa exponentiellt.

Den globala marknaden för förnybar energi värderades till 881 miljarder dollar år 2020 och förväntas vara värd 1 977 miljarder dollar år 2030 enligt Allied Market Research. Det är en kumulerad årlig tillväxttakt på 8,4 procent.

Ladda ner vår vitbok om grön energi för att läsa om den stigande efterfrågan på en leverantörskedja med förnybar energi inriktad på vindkraft.

Ladda ner vitbok om grön energi.

← Branschinsikter